Boeren en waterschap plaatsten rijplaatstuwen aan het begin van de zomer. Hoe staat het er nu voor?


22 december 2020

Eind juni/ begin juli werden de eerste tijdelijke stuwen, gemaakt uit stalen rijplaten, in kleine waterlopen geplaatst, de zogenaamde rijplaatstuwen. Het doel daarvan was om in kleine slootjes die veelal in beheer zijn bij boeren extra in te zetten op het conserveren van water. Met de rijplaatstuwen was het idee om als het natter zou worden water tegen te houden zodat het de kans had de grond in te zakken. Aan het begin van de zomer was het echter nog droog en was er nog niet genoeg regen gevallen om water tegen te houden. Er stond geen of nauwelijks water in de kleine slootjes. Nu we bijna in de winter zitten (en er wel neerslag valt maar nog lang niet genoeg om het grondwater weer volledig op niveau te krijgen) is het moment om te kijken of de rijplaten hun werk doen.

De rijplaten die deze zomer geplaatst zijn doen deze natte winterdagen precies waar ze voor bedoeld zijn: ze houden regenwater vast in kleine slootjes, de haarvaten van ons watersysteem.

De eerste rijplaatstuwen werden eind juni geplaats bij een boer in Asten-Heusden nabij de Groote Peel. Destijds was de sloot droog of stond er slechts een klein laagje water in. Nu is het beeld anders en doen de rijplaatstuwen precies waar ze voor bedacht waren: water tegen houden! Onderstaande recente foto’s laten dat mooi zien. Zonder deze rijplaatstuwen had het waterniveau veel lager gestaan en was al de regen die viel niet tegen gehouden maar weggestroomd.

Op en rond de Maashorst zijn in juli ook rijplaatstuwen geplaatst. Dit gebied heeft nog meer last van de droogte dan de andere gebieden in het beheergebied. De grondwaterstanden zijn daar nog altijd zeer laag. Ook in dit gebied doen de rijplaatstuwen hun werk. De onderstaande recente foto’s genomen aan de Beemdenweg te Uden laten zien dat de rijplaatstuwen water tegen houden. Ook hier zou zonder de rijplaatstuwen het water zijn weggestroomd en had het niet de kans gehad in de grond te zakken.

De rijplaatstuwen dragen hun steentje bij het tegen houden van water. Daar zijn we blij mee!