Baggeren Peelkanaal in Mill van start


16 december 2020

Waterschap Aa en Maas is gestart met het baggeren van het Peelkanaal tussen de Volkelseweg en de Karstraat in Mill. De werkzaamheden zijn eind februari 2021 klaar.

Baggeren is een belangrijke vorm van sloot onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken dicht. Daardoor kan er onvoldoende water aan- of afgevoerd worden, wat bij hevige regenval tot wateroverlast kan leiden. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren omdat er minder zuurstof aanwezig is.

Locatie en planning

In opdracht van Waterschap Aa en Maas voert aannemer De Jong Zuurmond de baggerwerkzaamheden uit aan het Peelkanaal in Mill. Het betreft het traject tussen de Volkelseweg en de Karstraat (zie kaartje (jpg, 2.8 MB)). De uitvoering van deze werkzaamheden kan enige hinder veroorzaken. Zo zal het fiets en wandelpad langs het Peelkanaal enige tijd afgesloten worden. Dit wordt begeleid met omleidingsroutes. De werkzaamheden zijn eind februari 2021 klaar.

Kaartje traject baggeren Peelkanaal

Historie

In de Tweede Wereldoorlog hebben er in de nabijheid van het Peelkanaal gevechtshandelingen plaatsgevonden. Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijk niet gesprongen explosieven in de waterbodem aanwezig zijn. Deze zullen door deskundigen met gepaste maatregelen verwijderd worden.

Blijf op de hoogte

U kunt op de hoogte blijven van de baggerwerkzaamheden door het downloaden van de omgevingsapp van aannemer de Jong Zuurmond. Dit is een applicatie voor de smartphone waarin u geïnformeerd wordt over de planning van de werkzaamheden en overige relevante informatie. De app is te downloaden voor Apple- en Android in de app-store, zoek op ‘De Jong Zuurmond’, klik op de ‘i’ rechtsboven, druk op ‘activeer notificaties’ en kies daarna bij ‘abonnementen’ Peelkanaal om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

Heeft u vragen: Neem dan contact op met projectleider Joost Jansen op telefoonnummer 088 17 88 000 of per email: joostjansen@aaenmaas.nl.