Visexcursie Hooge Raam en Sambeekse Uitwatering


13 september 2019

Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant en Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) zetten zich in voor schoon water en een gevarieerde visstand in sloten en beken. Zij werken samen met onder meer agrarische natuurverenigingen, hengelsportverenigingen en natuurorganisaties om die doelen te realiseren. Zaterdag 21 september kunnen belangstellenden dat met eigen ogen zien in de Hooge Raam tussen Langenboom en Escharen en in de Sambeekse Uitwatering ter hoogte van Sambeek.

De variatie in vogels en zoogdieren zegt veel over de kwaliteit van hun leefomgeving. Vissen leiden veelal een verborgen bestaan, maar een gevarieerde visstand zegt veel over de kwaliteit van het water. Dat is belangrijke informatie voor Aa en Maas en RAVON. Tijdens de visexcursie 21 september in de Hooge Raam en Sambeekse Uitwatering, laten waterschap Aa en Maas en RAVON belangstellenden zien hoe zij onderzoek doen naar de visstand in sloten en beken.

‘Vissenjacht’

vis excursieVoor belangstellenden bestaat een mogelijkheid om met een professioneel schepnet en een waadpak op ‘jacht te gaan’ naar vis. Het doel is om zoveel mogelijk soorten te vangen. In de sloten en beken leven verschillende vissoorten waaronder; stekelbaarsjes, rivierdonderpad, het bermpje, bittervoorn, riviergrondel en kleine modderkruiper. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken waterschap Aa en Maas en RAVON om de mogelijkheden voor vissen binnen het watersysteem te verbeteren.

In 2015 vingen wij tijdens een soortgelijke excursie welgeteld 21 vissoorten in de Samsbeekse Uitwatering. Dit jaar gaan wij hier weer met de zegen (sleepnet) vissen en hopen dit aantal te overtreffen!

Locatie en aanmelden

Iedereen is van harte welkom! Deelname is gratis en bijzondere kennis van vissen is niet nodig. De excursie start op 21 september om 10.00 uur en is rond 15.30 uur afgelopen. Heb je belangstelling? Mail dan je naam, adres en contactgegevens naar Stichting RAVON, Mick Vos: m.vos@ravon.nl Na 18 september 2019 ontvang je meer informatie over het programma en de locatie. Meer informatie is te vinden op www.RAVON.nl > RAVON actief > activiteiten > agenda.