Grote hoeveelheden blauwalg in Eindhovensch Kanaal


18 september 2019

Waterschap Aa en Maas heeft hoge concentraties blauwalg gemeten in het Eindhovensch Kanaal. Aangezien de Goorloop en Schootenseloop in verbinding staan met dit kanaal, geldt dat waarschijnlijk ook voor deze lopen. In de Traverse, delen van de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal en de Donkervoortseloop is al langer blauwalg aanwezig maar niet in dezelfde hoeveelheden. Contact met water met blauwalg kan zorgen voor gezondheidsklachten. Blauwalg is niet alleen schadelijk voor mensen maar ook voor (huis)dieren.

kaartje bij pb blauwalg in Eindhovensch Kanaal
Rood = hoogst gemeten waarden Geel = blauwalg aanwezig, minder hoge waarden Paars = blauwalg vermoedelijk aanwezig door verbinding met kanalen met blauwalg

Schadelijk voor mens en dier


Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, waar hier sprake van is, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. De aangetroffen blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Waterrecreatie


Ook bij waterrecreatie zoals kanoën, roeien en vissen moet rekening worden gehouden met blauwalg. Het advies is om niet met het water in aanraking te komen. Daarom raden wij activiteiten in sloten en kanalen, waar vermoedelijk blauwalg aanwezig is, af.
Wil je gaan zwemmen in natuurwater, dan adviseert het waterschap om dit alleen in officieel zwemwater te doen. Deze zijn te vinden op www.zwemwater.nl. De zwemwaterkwaliteit van de wateren op deze site wordt regelmatig gecontroleerd.

Blauwalg gezien?


Heeft u het idee dat er blauwalg in de sloot zit, geef dit dan door aan waterschap Aa en Maas via het nummer 088-17 88 000 of de website www.aaenmaas.nl. Als het waterschap heeft vastgesteld dat er sprake is van blauwalg, plaatst de gemeente indien mogelijk borden om mensen te waarschuwen het water te mijden. Op de website van waterschap Aa en Maas staan alle plekken waar blauwalg is geconstateerd.

blauwalg