Vijf gemeenten en het waterschap werken samen aan een klimaatbestendiger Land van Cuijk


2 oktober 2019

De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis werken samen met waterschap Aa en Maas om het Land van Cuijk klimaatbestendiger te maken. Vandaag hebben de bestuurders het startsein gegeven voor de derde samenwerkingsperiode. Doel is (en blijft) om in de toekomst beter opgewassen te zijn tegen wateroverlast, droogte en hitte.

Samen de schouders eronder

Klimaatbestendig Land van Cuijk is één van de koplopers in Nederland op gebied klimaatsamenwerking! En daar zijn de bestuurders terecht trots op. Alle gemeenteraden hebben de ambities reeds bekrachtigd. De financiële middelen zijn opgenomen in de nog vast te stellen gemeentelijke begrotingen.
Vanuit het klimaatprogramma worden tuinen samen met bewoners groener ingericht, wordt ingezet op klimaatbestendige bedrijventerreinen, worden klimaatkansen voor de agrarische sector benut en schoolpleinen groenblauw gemaakt. Alles is er op gericht om het Land van Cuijk zo klimaatproof mogelijk te maken!

Wat kan ik zelf doen?

Iedereen kan iets doen om het Land van Cuijk klimaatbestendiger te maken. Denk aan meer groen rondom de woning , zodat water beter weg kan lopen in de grond en de hitte minder lang blijft hangen. Of regenwater opvangen in een regenton en dit water gebruiken in de tuin. Er is heel veel mogelijk om bij te dragen aan een klimaatbestendiger Land van Cuijk. Kijk voor meer informatie op www.landvancuijk.nl/klimaat.