Leerlingen Dompelaar denken na over water tijdens Dag van de Duurzaamheid


15 oktober 2019

Als je op het schoolplein welkom wordt geheten door een kikker dan gaat het vast een bijzondere dag worden. Dat blijkt ook het geval bij Kindcentrum De Dompelaar in Elsendorp tijdens de Dag van de Duurzaamheid op donderdag 10 oktober jl. Deze dag staat voor de leerlingen helemaal in het teken van water en klimaat. De kinderen mogen ook meedenken over een ontwerp hoe het eigen schoolplein groener en daarmee duurzamer kan worden.

“Wat gebeurt er als er heel veel regen valt en het water niet snel genoeg door de afvoerputten weg kan?”, vaagt Peter van Dijk, bestuurder van waterschap Aa en Maas, aan de kinderen van De Dompelaar.” Heel veel vingers in de lucht. “Dan gaat het overstromen meneer!” Met de extreme regenbuien waar we tegenwoordig vaker mee te maken krijgen is het belangrijk dat water goed kan wegzakken in de bodem. “Want als er periodes komen dat het lang droog is, dan hebben we dat water weer hard nodig” benadrukt Peter van Dijk. “Daarom vinden we het belangrijk dat jullie meedenken over water, voor nu en voor in de toekomst.”

Ook wethouder Wilmie Steeghs van de gemeente Gemert-Bakel geeft de leerlingen een opdracht mee. “Water vinden we heel gewoon. Het komt uit de kraan, het komt uit de lucht. Het is fijn om in te zwemmen, goed voor het mais en het land. Maar té veel of té weinig water is een probleem . Vandaag vragen we jullie om mee te denken over oplossingen.”

Energieneutraal

Leerlingen bekijken de maquette over duurzame maatregelen.Elsendorp heeft de ambitie om in 2026 energieneutraal te zijn en daar zijn heel veel partijen intensief mee bezig. De Dag van de Duurzaamheid wordt jaarlijks in deze gemeente aangegrepen om de urgentie van duurzaam gebruik van onze aarde onder de aandacht te brengen van jong en oud. Met dit jaar als actueel thema Water. Energiek Elsendorp, gemeente Gemert Bakel, waterschap Aa en Maas, ondernemers uit Elsendorp, All Drain en Swinkels Water en Groen laten van de hand van workshop de kinderen ervaren wat ze in hun eigen omgeving kunnen doen om goed met water natuur om te gaan. Zoals met de Waterweg, waarbij de kinderen het laagste punt op het schoolplein zoeken. Daar mogen ze vervolgens zelf een infiltratietegel leggen. De eerste stap naar een duurzaam schoolplein.