Kap 35 van 100 populieren op terrein rioolwaterzuivering


16 oktober 2019

Oude populieren maken plaats voor zonnepanelen

Waterschap Aa en Maas kapt 35 van de 100 oude populieren op het terrein van de rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch. Deze 40 jaar oude populieren worden gekapt om plaats te maken voor zonnepanelen. De bomen zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom is zes jaar geleden al een nieuwe dubbele rij populieren aangeplant. De werkzaamheden starten 14 of 15 oktober aanstaande en duren tot uiterlijk 1 november.

De overige circa 65 populieren blijven voorlopig overeind. Ondanks hun leeftijd laten zij op dit moment nog niet veelvuldig takken vallen. Zodra de bomen gevaarlijk zijn voor medewerkers of schade veroorzaken aan de installaties, zullen ze worden gekapt.

Groene zone om het zuiveringsterrein

Met het oog op de kap van de 40 jaar oude populieren is zes jaar geleden al een nieuwe dubbele rij populieren aangeplant. Dit najaar worden er struiken voor deze nieuwe bomen gepoot. Ook zijn er extra populieren en struiken geplant aan de zuidoostkant van het terrein. Zo wordt het hele terrein van de zuivering omzoomd met groen.

Zonnepanelen voor eigen energiegebruik

Waterschap Aa en Maas is van plan zonnepanelen te plaatsen op enkele open plekken op het terrein van de rioolzuivering. De energie van de zonnepanelen wordt rechtstreeks ingezet voor het zuiveringsproces. Het waterschap wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarom gaat het waterschap op het eigen terrein groene energie opwekken. De zonnepanelen worden naar verwachting komend voorjaar geplaatst. Op een later tijdstip zal het waterschap ook bij zijn andere zuiveringen zonnepanelen plaatsen om energie op te wekken voor het zuiveringsproces.

Betrokkenheid belangenverenigingen

Het waterschap heeft de kap van de populieren afgestemd met Stichting Boom & Bosch, IVN ’s-Hertogenbosch en de bestuursraad Engelen Bokhoven. Ook beschikt het waterschap over de benodigde vergunningen voor de bomenkap.

Plattegrond van het terrein van de rioolwaterzuivering ‘s-Hertogenbosch
Plattegrond van het terrein van de rioolwaterzuivering ‘s-Hertogenbosch