Informatieavond beekdalontwikkeling ’t Aa-dal Zuid


18 oktober 2019

’t Aa-dal Zuid heeft veel verschillende functies op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap. Om deze functies optimaal te kunnen benutten, gaat waterschap Aa en Maas samen met gebiedspartners (waaronder de gemeenten) werken aan een vernieuwde inrichting en het beheer van de beekdalen dat afgestemd is op de huidige en toekomstig ontwikkelingen. Op dinsdagavond 29 oktober vindt er van 19:30 tot 21:30 een informatieavond plaats in Museum Klok en Peel. Tijdens deze avond worden geïnteresseerden bijgepraat over het project en kan men meedenken over de toekomstige inrichting en het beheer van het gebied.

’t Aa-dal Zuid omvat de beekdalen van de Aa vanaf Limburg tot de A67 en de Kleine Aa. Samen met betrokkenen uit de streek richt men zich op het klimaatbestendiger maken van de beekdalen door:

  • Klimaatadaptatie: in de toekomst gaat het vaker en harder regenen en er kunnen droge perioden voorkomen. Dit kan onder andere wateroverlast en droogte veroorzaken. Hoe richten we het gebied in, hoe gaan we om met beheer en onderhoud en wat kun je zelf bijdragen aan klimaatadaptatie als je in het gebied werkt of woont?
  • Optimalisatie peilbeheer voor de functies landbouw en ecologie in het gebied.
  • Leefgebied planten en dieren: wat is er nodig om te zorgen dat de beken een goed leefgebied worden voor planten en dieren en vissen de beken kunnen opzwemmen?
  • Verbeteren van de waterkwaliteit.
  • Recreatie en cultuurhistorie: ‘t Aa-dal Zuid heeft veel potentie voor recreatie en een rijke cultuurhistorie. Deze kansen worden bekeken en gerealiseerd waar mogelijk.

Informatieavond

Om geïnteresseerden te informeren en mee te laten denken, wordt op dinsdagavond 29 oktober van 19:30 tot 21:30 een informatiebijeenkomst georganiseerd in Museum Klok en Peel (Ostaderstraat 23, Asten). Geïnteresseerden uit de streek zijn welkom en worden geïnformeerd over het project en worden uitgenodigd om mee te denken aan de toekomstige inrichting en het beheer van het gebied. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de betrokken specialisten bij het project over de toekomstige plannen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Meer informatie over het project is te vinden op www.aaenmaas.nl/aadalzuid. Ook is er hier de mogelijkheid om je aan te melden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen van het project.

Het project Beekdalontwikkeling 't Aa-dal Zuid wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

logo_pnb_en_eu_pop3_jpg