Update persleidingbreuk Lange Oijen in Cuijk


20 mei 2019

Waterschap Aa en Maas heeft een tijdelijk voorziening getroffen in de vorm van een bovengrondse leiding. Deze leiding is aangesloten op het bestaande rioleringssysteem waardoor het rioolwater weer gewoon wordt verpompt.

De werkzaamheden zijn in goed overleg met bedrijven, omwonenden en gemeente uitgevoerd. Door de voortdurende inzet van vijf tankauto’s heeft de breuk niet tot stagnatie in de afvoer van rioolwater geleid.

Het waterschap voert een onderzoek uit naar de oorzaak van de lekkage en gaat daarna tot definitief herstel over.