Persleidingbreuk Lange Oijen in Cuijk


18 mei 2019

Waterschap Aa en Maas heeft vrijdagavond 17 mei 2019 een persleidingbreuk geconstateerd nabij gemaal Cuijk Haven, ter plaatse van Lange Oijen. Om te zorgen dat er niet meer afvalwater uit de breuk stroomt, zijn de omliggende gemalen die het rioolwater verpompen stilgelegd. Omdat de leidingbreuk onder een weg ligt en daardoor moeilijk bereikbaar is, komt er een tijdelijke oplossing. Op dit moment voeren tankwagens het overtollige afvalwater af naar rioolgemaal Heiligenberg in Cuijk.

Wat is een persleiding?

Een persleiding pompt (perst) rioolwater onder druk richting een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De persleiding waarin de breuk is geconstateerd, loopt van rioolgemaal Cuijk Haven via rioolgemaal Heiligenberg naar de rioolwaterzuivering Land van Cuijk in Haps.

Wat voor maatregelen nemen we?

De door het rioolwater vervuilde grond is inmiddels afgevoerd naar een depot. Het rioolwater dat nog steeds wordt aangevoerd – maar dat niet meer verder getransporteerd kan worden door de kapotte persleiding – wordt opgevangen in de kelders van de rioolgemalen. Dat wordt vervolgens met vrachtwagens afgevoerd. Vooralsnog is dit voldoende.

Wat is de prognose?

Op dit moment lijkt het erop dat voor de reparatie nog een aantal dagen nodig is. Een reparatieteam van onze calamiteitenaannemer Van den Heuvel uit Heesch, is hiervoor aanwezig.

Wat betekent dit voor de omgeving?

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. Waterschap Aa en Maas houdt de situatie nauwlettend in de gaten en informeert alle betrokken partijen en de directe omgeving.