Inloopbijeenkomst ’t Gulden Land


13 mei 2019

Waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en gemeente Laarbeek zijn sinds 2018 bezig met een integrale visie voor het gebied van de Kop van Aarle-Rixtel via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord, oftewel ’t Gulden Land. De gebiedsvisie is nu in concept gereed. Geïnteresseerden kunnen tijdens een inloopbijeenkomst op donderdag 16 mei de gebiedsvisie bekijken.

De naam ’t Gulden Land verwijst naar de Gulden Aa die door het gebied stroomt en het Gulden Huys dat vroeger in het Aarle-Rixtelse deel van het gebied stond.

Gebiedsvisie ’t Gulden Land

In dit gebied willen de partijen natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand laten gaan. Samen met inwoners en belanghebbenden zijn er het afgelopen jaar ideeën op deze vier thema’s uitgewerkt. Voor de zomer van 2019 moet er een definitief besluit liggen bij de samenwerkende partijen zodat de visie in deelprojecten in uitvoering kan. Een voorbeeld is het vernatten van de natte natuurparel en het inrichten met de daarbij horende flora en fauna. In de Bundertjes wordt een deel van de Aa hersteld en wordt de stuw bij Aarle-Rixtel passeerbaar gemaakt voor vissen. Voor de aangrenzende wijk de Eeuwsels wordt gekeken hoe de verbinding met de Bundertjes versterkt kan worden zodat de inwoners in het gebied kunnen recreëren. Daarnaast wordt gekeken hoe recreatieve kansen bij de kop van Aarle-Rixtel verder ontwikkeld kunnen worden.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 16 mei is er de mogelijkheid om binnen te lopen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel (Bakelseweg 2 in Aarle-Rixtel) voor een toelichting op de visie en deelprojecten. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen inwoners uit het gebied en geïnteresseerden tussen 18:00 – 20:00 uur zonder afspraak binnenlopen. De samenwerkende partijen zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Er zal deze avond geen plenaire presentatie worden gegeven.