Droogte, hoe staan we ervoor?


27 mei 2019

Het is alweer een tijd droog vanaf half maart tot nu is er weinig neerslag gevallen. Uitzondering daarop zijn de hevige hoosbuien van zondag 19 mei. Het neerslagtekort is momenteel groter dan dat deze een jaar geleden was, zie figuur 1. En werd er vroeg in april al hier en daar beregend. In delen van het beheergebied zien we normale grondwaterstanden maar ook nog altijd grondwaterstanden die zeer laag zijn voor de tijd van het jaar.

Maatregelen blijven nodig

Nadat de afgelopen winter en vroege lente samen met boeren zoveel mogelijk water hebben weten vast te houden is dit nog steeds nodig. Op de hogere gronden waar de grondwaterstanden achterblijven staan de stuwen zeer hoog. Op de lagere gronden waar de grondwaterstanden een normaler beeld laten zien is het vast houden van water ook belangrijk maar zullen de stuwen wat minder hoog staan, maar nog altijd hoger dan de normale streefpeilen. Wel zullen we met onze stuwen altijd blijven anticiperen op de situatie. Zondag 19 mei toen er met name rond Oploo, Gemert en Heeswijk Dinther hevige onweerbuien overtrokken met neerslaghoeveelheden tot wel 70 mm in een uur zijn stuwen tijdelijk verlaagd geweest om te voorkomen dat percelen zouden onder schieten en water uit bebouwd gebied weg kon. In Gemert was er flinke wateroverlast op straat en in huizen. Naast water vasthouden voeren we nog altijd maximaal water aan vanuit de Maas.

Situatie van het grondwater op 23 mei

Op het kaartje met bolletjes hieronder kun je zien dat er in het werkgebied van Aa en Maas grote verschillen zijn in grondwaterstanden. In de lagere delen zijn de grondwaterstanden over het algemeen normaal voor de tijd van het jaar. Uitzondering daarop is dat in de Polders rond Den Bosch er ook zeer lage grondwaterstanden zijn.  Op de hoge gronden en dan met name de Maashorst  en rond Someren, Asten en Deurne zien we nog altijd zeer lage grondwaterstanden. Over het gehele beheergebied zien we dat grondwaterstanden sterk dalend zijn.

Figuur 2: grondwaterstanden op 23-5-2019 waarbij de rode bollen voor een zeer lage grondwaterstand staan, de oranje voor een lage grondwaterstand , de groene bollen geven een normale stand weer en de blauwe een hoge grondwaterstand.