Aa en Maas onderzoekt met partners de mogelijkheden van een duurzaam circulair watersysteem in Helmond


16 mei 2019

Op woensdag 15 mei heeft waterschap Aa en Maas, samen met Brabant Water, waterschap de Dommel, KWR, provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond en BSD (Brainport Smart District) een intentieovereenkomst getekend. Daarbij hebben de partijen de ambitie uitgesproken gezamenlijk de haalbaarheid te verkennen van een duurzaam circulair watersysteem in Brainport Smart District, een nieuw te bouwen wijk in Helmond.

Hergebruik van water

In de wijk wordt water zo veel mogelijk hergebruikt waardoor hittestress minder kans krijgt. De wijk functioneert als opslag van water in natte tijden en als buffer in droge tijden. Bij  het ontwikkelen van plannen om slim om te gaan met water in de wijk worden ook zaken als energie(opslag), voedsel en gezondheid meegenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bewuster omgaan met medicijngebruik. Daarnaast worden nieuwe vormen van afvalwaterbehandeling onderzocht.

Slimme wijk

Brainport Smart District wordt een wijk met circa 1.500 woningen en ruim 12 hectare business park in Brandevoort, gemeente Helmond. Op deze plek worden nieuwe inzichten en slimme technologie geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk, met een prachtige woonomgeving en een hoge kwaliteit van leven voor haar inwoners. De wijk wordt een real-life proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten op een wijze die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput.