Werkzaamheden rondom de dijk weer toegestaan onder bepaalde voorwaarden


28 maart 2019

Vanaf 1 april mogen er -onder bepaalde voorwaarden- weer werkzaamheden op of aan de Maasdijk en de regionale keringen worden uitgevoerd. Voorwaarde is wel dat hiervoor een watervergunning is verleend door het waterschap of een melding is gedaan. Onder werkzaamheden vallen álle bouw-, graaf- of sloopwerkzaamheden, inclusief het planten of kappen van een boom, tuininrichting of het leggen van kabels of leidingen.

Op 1 april eindigt de zogeheten ‘gesloten periode’ voor de dijken. Van 1 oktober tot 1 april zijn er geen werkzaamheden toegestaan op de dijken. Dit is om ervoor te zorgen dat de dijken niet verzwakt raken tijdens het winterse hoogwaterseizoen.

Werken aan de dijk? Neem altijd eerst contact op met het waterschap

De medewerkers van waterschap Aa en Maas denken graag vooraf mee over de plannen van dijkbewoners, grondeigenaren, gemeenten, projectontwikkelaars of architecten. Zo krijgen belanghebbenden eerder duidelijk wat wel of niet kan tussen 1 april en 1 oktober. Dat bespaart een hoop ongemak, ergernissen en onnodige kosten en het houdt de dijken veilig.

Op www.aaenmaas.nl/legger kunnen bezoekers zien hoe een perceel ligt ten opzichte van de dijk met de beschermingszone. Voor meer informatie of meldingen kunnen mensen bellen met het Klantcontactcentrum van waterschap Aa en Maas via 088 - 17 88 000.

Kijk voor alle regels op: www.aaenmaas.nl/keur
Voor het aanvragen van een vergunning kijk op: www.aaenmaas.nl bij ‘vergunningen en regels’. Daar kunt u ook de controlecheck doen om na te gaan of er een vergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

Afbeelding Maasdijk met beschermingszones

Afbeelding regionale kering (kleinere rivieren) met beschermingszones