Benoeming informateur coalitieonderhandelingen


29 maart 2019

Jan Kerkhof is voorgedragen om als technisch voorzitter sturing te geven aan het proces om te komen tot een nieuwe coalitie. Hij is, met instemming van alle partijen, door Water Natuurlijk gevraagd voor deze opdracht. Water Natuurlijk is na de waterschapsverkiezingen de grootste politieke fractie geworden in Oost-Brabant met 7 zetels.

Goede bekende

Jan Kerkhof is een goede bekende van waterschap Aa en Maas. Na de waterschapsverkiezingen in 2008 en 2015 leidde hij ook de coalitieonderhandelingen. Jan Kerkhof was voorzitter van het Peelnetwerk, dé samenwerkingsorganisatie voor een vitale groene ruimte in De Peel. Hij was wethouder van de gemeente Veghel en tot 2004 bestuurder bij waterschap De Aa. Op zeer korte termijn beginnen de eerste kennismakingsgesprekken met alle partijen waarmee het proces wordt opgestart. Ernest de Groot, lijsttrekker van Water Natuurlijk: ‘ik ben blij dat Jan Kerkhof deze klus weer wil klaren voor waterschap Aa en Maas. Ik heb het volste vertrouwen in een goede uitkomst’.

Onderhandelingsproces

Het onderhandelingsproces is er op gericht om snel tot een bestuursakkoord te komen. Het bestuursakkoord is vanuit de coalitie voor de komende vier jaar het uitgangspunt van het beleid. Uitkomst van de coalitieonderhandelingen is onder andere de voordracht van de leden van het dagelijks bestuur. Over de voordracht van het nieuwe dagelijks bestuur beslist het algemeen bestuur.