Baggeren in Helenaveen van start


12 maart 2019

Op woensdag 13 maart start waterschap Aa en Maas met het baggeren van de waterloop tussen de Meester Theelenstraat richting de Soemeersingel in Helenaveen. De werkzaamheden duren ongeveer een maand.

In deze waterloop zit baggerspecie die op bepaalde momenten in het jaar de afvoer van het oppervlaktewater belemmert. Het waterschap laat de aanwezige baggerspecie verwijderen en afvoeren naar een depot.

Onderhoud

Baggeren is een belangrijke vorm van het gebruikelijke onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken dicht. Daardoor kan er onvoldoende water aan- of afgevoerd worden, wat bij hevige regenval tot overstromingen kan leiden. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren omdat er minder zuurstof aanwezig is. Vissterfte en stank kunnen dan bij aanhoudende warmte het gevolg zijn.

Vragen

Inwoners die vragen hebben over de baggerwerkzaamheden kunnen contact opnemen met de heer R. Broos van waterschap Aa en Maas, via telefoonnummer 088 – 17 88 000.