Astense aanpak leidt tot minder medicijnresten in afvalwater


5 maart 2019

Op 1 maart heeft Gertjan Hooijman, apotheker in Asten, uit handen van Ernest de Groot, bestuurder van waterschap Aa en Maas, de groen-blauwe handdruk ontvangen. Hij krijgt de handdruk vanwege zijn inzet om de verstrekking van medicijnen te beperken. Daarmee voorkomt hij dat er onnodig veel medicijnresten in afval en afvalwater terechtkomen.

Waardering voor de Astense aanpak

In Asten werken huisartsen met een digitaal receptenboek. Hierdoor schrijven ze doelgerichter medicijnen voor en ontvangen patiënten alleen de hoeveelheid medicijnen die ze nodig hebben. Dat heeft geleid tot 20% minder voorgeschreven medicijnen. Ernest de Groot is blij met deze aanpak: ‘Dat huisartsen niet meer medicijnen voorschrijven dan nodig is, voorkomt onnodige vervuiling. Want veel medicijnresten komen via het riool in het oppervlaktewater terecht. Zo pakken we samen de bron van de vervuiling aan. Voorkomen is beter dan genezen.’

Groen-blauwe handdruk

De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.