Onderhoud van de dijken langs de Maas


3 juni 2019

Waterschap Aa en Maas start half juni met het maaien van de dijken langs de Maas. Twee keer per jaar maaien we de begroeiing en we zetten schapen in. Dat doen we vanwege de waterveiligheid: een goed onderhouden, stevige dijk biedt bescherming tegen water.

Het belang van goed onderhoud

Een goede dijkbekleding beschermt de dijk en de wortels van gras en planten houden de grond stevig bij elkaar. Als er geen onderhoud van de dijk plaatsvindt, krijgen plantsoorten als berenklauw, ridderzuring, groot hoefblad, brandnetels en distels de overhand. Zij verdringen andere planten waardoor de dijk minder sterk wordt en gevoeliger is voor erosie door water.

Zorgvuldige aanpak

Toch gaan we niet zomaar aan de slag. Bij het onderhoud houden we rekening met verschillende factoren. Door niet te vaak te maaien, kunnen planten hun energie stoppen in wortelvorming in plaats van bladvorming. Dat is goed voor een stevige dijk.  We hebben oog voor de aanwezige planten en dieren. We houden ons aan de Natuurbeschermingswet (voorheen de Flora- en faunawet). Op plekken waar beschermde planten groeien, passen we de onderhoudsperiode aan. Bloeiende planten trekken immers vlinders en insecten aan en te vroeg maaien heeft direct een negatieve invloed op hun voortbestaan.

Maaien van de dijken

We huren een aannemer in die de dijken (meestal machinaal) maait. De eerste maaironde is van halverwege juni tot half juli, de tweede van half augustus tot begin oktober. De aannemer zorgt voor het afvoeren van het maaisel. Zo voorkomen we dat de grasmat verstikt en onkruidsoorten verschijnen die andere plantensoorten verdringen. Door te maaien worden kale plekken en andere beschadigingen zichtbaar die hersteld moeten worden.

Onderhoud door schapen

Op delen van onze dijken grazen schapen. Zij vervullen de rol van een natuurlijke maaimachine. Het onderhoud met schapen begint al op 1 april en duurt tot 1 oktober. Op sommige plekken lopen de schapen tussen vast opgestelde rasters. Op andere plekken gebruiken we een zogeheten flexnetten. Een grote groep schapen loopt dan op een klein stuk van de dijk en na een aantal dagen verschuiven ze naar een ander stuk.

Meer weten of contact

Heb je vragen over het onderhoud van de dijken? Neem dan contact op met Jan van der Zanden via telefoonnummer 088 - 17 88 000.