Strijd tegen droogte gaat onverminderd door


12 juli 2019

“Het droogteprobleem is in delen van Nederland nog lang niet opgelost en het is belangrijk dat iedereen dat weet”. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat donderdagmiddag 11 juli tijdens een veldbezoek aan het werkgebied van waterschap Aa en Maas.

Veldbezoek minister aan gebied waterschap Aa en Maas

De minister bracht samen met dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas een bezoek aan locaties waar de zorgen over droogte onverminderd groot zijn. Zoals bij de Kleine Aa, waar geen druppel water meer stroomt.  “In het westen van het land denken we weleens dat er niets meer aan de hand is. Maar op de hoge zandgronden in het oosten en hier in Brabant zien we dat de droogteproblemen zeker niet voorbij zijn”, reageerde de minister op de aanblik van de kurkdroge beek.

Juist bij de hoge zandgronden hebben waterschappen weinig mogelijkheden om extra water aan te voeren. “Dan zijn we volledig afhankelijk van wat er aan regen valt. We eindigden in 2018 met een flink tekort aan neerslag en nu is er alweer een fors tekort”, aldus dijkgraaf Verheijen tegen de minister. De droogte blijft aanhouden. Het neerslagtekort is verder toegenomen en is momenteel zelfs hoger dan dat deze vorig jaar was. Ook blijven de grondwaterstanden verder zakken en vallen veel waterlopen droog.

De Deurnsche Peel is een plek waar het waterschap al sinds de zomer van 2018 intensief bezig is om verdroging van de kwetsbare natuur tegen te gaan. Ook hier kwam de minister kijken hoe zo’n maatregel in de praktijk uitpakt. "Het water wordt vanuit kanalen en via sloten aangevoerd," legt dijkgraaf Lambert Verheijen uit. "Het komt terecht in een soort schil om de Peel waar het wordt gebufferd, zodat het grondwater in de Peel niet verder wegzakt. Juist door dit soort ingrepen kunnen we onherstelbare schade voorkomen. Daarom blijft samenwerken met partners als Rijkswaterstaat belangrijk en investeringen als deze noodzakelijk’, aldus de dijkgraaf tegen de minister.

Bekijk de video van Omroep Brabant: