Snoeiwerkzaamheden t.b.v. de boom- en dijkveiligheid


5 juli 2019

Dit voorjaar heeft er weer een BoomVeiligheidsControle  (BVC) plaatsgevonden op de Maasdijk en de Diezedijk. Hierbij is niet alleen naar de bomen zelf gekeken maar ook welke invloed deze op de dijk hebben. In de meeste gevallen staan ze niet op de dijk zelf maar in de beschermingszone daarvan. Ook dat heeft dat extra aandacht nodig.

Op basis van deze controle worden in de komende weken snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.

Een enkele boom wordt verwijderd omdat hij in een slechte conditie is of een gevaar oplevert voor voorbijgangers.

De aannemer is begonnen bij de Bovenlandse Sluis (Gansoijen), het eindpunt van het Drongelens Kanaal en tevens de meest westelijke punt van ons waterschapsgebied en gaat door tot en met Boxmeer.

Het werk verloopt voorspoedig en zal in de tweede week van augustus  afgerond worden.

Heeft u een vraag of opmerking over dit bericht? Neem dan contact op met Elly van Doorn, gebiedsbeheerder van Waterschap Aa en Maas. Stuur een email naar info@aaenmaas.nl of bel het algemene nummer 088-1788000