Beregenen grasland en sportvelden met grondwater tijdelijk toegestaan


8 juli 2019

Door de droogte verruimen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel van 9 tot en met 18 juli de mogelijkheid om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. Normaal mag grasland in juni en juli niet besproeid worden met grondwater tussen 11.00 – 17.00 uur. De Brabantse waterschappen heffen deze beperking voor 10 dagen op.

Blijvende schade voorkomen

Bij aanhoudende droogte, waar nu sprake van is, kunnen er problemen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Om deze problemen te voorkomen, hebben de Brabantse waterschappen een regeling om tijdelijk beregenen met grondwater overdag toe te staan (de zogenaamde 5%-regeling). Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.

Beschermen grondwatervoorraad

Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater. In deze vergunningen staat onder andere dat grasland niet mag worden beregend in de maanden juni en juli tussen 11.00 en 17.00 uur. Deze beperking in de vergunning is bedoeld om de grondwatervoorraad te beschermen.

Spaarzaam gebruik van grondwater

De waterschappen doen een dringend beroep op de vergunninghouders om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. De afgelopen maanden heeft het onvoldoende geregend om het tekort aan grondwater aan te vullen. Er is ook veel water verdampt uit de bodem. Zuinig zijn met water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Om het watertekort op te heffen is een langere periode van neerslag nodig.

Grondwater, oppervlaktewater en kraanwater

Let op: dit bericht heeft alleen betrekking op onttrekkingen uit grondwater voor beregening van grasland en sportvelden en niet op onttrekkingen uit sloten en beken. Kijk voor actuele informatie over onttrekkingsverboden op www.officielebekendmakingen.nl. Ook geldt deze ontheffing alleen voor vergunninghouders van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel.

Let op: de oproep aan burgers om terughoudend te zijn met waterverbruik in huis en tuin blijft ongewijzigd. Het grondwater dat gebruikt wordt voor het beregenen van grasland is niet hetzelfde als kraanwater dat Brabant Water levert.