Aa en Maas besproeit dijken nabij bedrijventerrein De Brand in ‘s-Hertogenbosch


30 juli 2019

Waterschap Aa en Maas gaat vanaf woensdag 31 juli de dijken nabij bedrijventerrein De Brand in ’s-Hertogenbosch besproeien. Vanwege de droogte verkeert de grasmat op de dijken in slechte staat. Hierdoor kan erosie ontstaan. Om te voorkomen dat de situatie verslechtert, gaat het waterschap de dijken besproeien.

Het gaat om de dijken langs het Afleidingskanaal en de Groote Wetering. Voor het besproeien gebruikt Aa en Maas water uit dit kanaal en uit de plas die naast de Groote Wetering ligt. Het Afleidingskanaal en de plas vallen niet onder het beregeningsverbod uit oppervlaktewater dat het waterschap op 7 juni heeft ingesteld.

Besproeien_dijk_nabij_De_Brand_'s-Hertogenbosch_ Aa en Maas