De waterschapsbelasting 2019 op de mat of in mailbox


28 februari 2019

De belastingaanslag van de gemeente en het waterschap (via de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB) valt in deze dagen op de mat of in de mailbox.

Wie gebruik maakt van de Berichtenbox (de digitale postbus) van MijnOverheid ontvangt via de e-mail een bericht dat de aanslag in de Berichtenbox zit. Wie (nog) niet is aangemeld bij de Berichtenbox ontvangt een papieren aanslag per post. In de bijgevoegde infographic wordt uitgelegd hoe de belastinggelden van het Waterschap worden besteed. Mensen met vragen over de aanslag kunnen contact opnemen met BSOB. Website: www.bs-ob.nl/ telefoonnummer: 088 551 0000.

Bekijk onze infographic. (pdf, 2.1 MB)