Waterschap Aa en Maas investeert 10 miljoen in droogtebestrijding in de Peelregio


22 februari 2019

Waterschap Aa en Maas gaat vanaf 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de Peelkanalen. Hiervoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat om het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Deze kanalen worden onder andere gebaggerd om water beter aan- en af te voeren. Zo kan er meer water naar de Peelregio voor landbouw en natuur. Ook Noord-Limburg en Noordoost-Brabant profiteren van deze extra wateraanvoer.

Rijkswaterstaat, waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas gaan samen aan de slag. Iedere partij knapt de kanalen op die zij zelf beheren. Op 22 februari 2019 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas akkoord gegeven om 10 miljoen euro te investeren in deze opknapbeurt.

Wat gaat er gebeuren?

Er wordt groot onderhoud uitgevoerd. Dit omvat onder andere het baggeren van de kanalen. Bagger is een laag modder of slib op de bodem van een kanaal. Door deze laag te verwijderen verbetert de wateraanvoer, -afvoer en -kwaliteit. Daarnaast worden de kades langs de kanalen weer op de juiste hoogte gebracht, verstevigd en lekkages worden gedicht. Onderhoudspaden langs de kanalen worden hersteld om ook in de toekomst het water goed en veilig te kunnen beheren. Ook worden stuwen gerenoveerd en zo geautomatiseerd dat de waterbeheerder het water straks slimmer kan sturen.

Toekomstbestendig

Met het op orde brengen van de Peelkanalen wordt niet alleen gewerkt aan droogtebestrijding en het voorkomen van wateroverlast, ook wordt kwetsbare natuur in beken en Peelvenen beter beschermd tegen extreme droogte.

Kanaal van Deurne
Kanaal van Deurne

Peter van Dijk, Dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas: “Met deze opknapbeurt brengen we de basis voor goed waterbeheer verder op orde. Hetgeen na de afspraken gemaakt in het Waterakkoord in 1994 ook wel ontzettend hoog tijd is. Samen bouwen we aan een klimaat robuust watersysteem ter voorkoming van droogteschade en wateroverlast. De droogte van 2018 benadrukt dat deze investering van groot belang is”.

Planning

In 2019 worden de detailontwerpen verder uitgewerkt en start de aanbesteding van de werkzaamheden. In 2020 starten de daadwerkelijke werkzaamheden. In 2022 wordt verwacht dat alle werkzaamheden klaar zijn. Het groot onderhoud aan de kanaalkades biedt kansen voor het lokaal versterken van cultuurhistorische-, natuur- en recreatieve waarden. Deze kansen worden in 2019 samen met belanghebbenden uit de streek uitgewerkt. Het waterschap streeft ernaar om deze kansen als ‘werk met werk’ te realiseren.