Sloten en beken in Gemert gebaggerd


7 februari 2019

In de loop van volgende week (week 7) start waterschap Aa en Maas met het baggeren van verschillende watergangen in de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat om de watergangen langs de Slenk en de Lodderdijk en langs de visvijver. Ook de Molenbroekseloop bij De Mortel wordt gebaggerd. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken.

Het waterschap laat de aanwezige baggerspecie verwijderen en direct afvoeren naar een depot. Op enkele plekken wordt de specie eerst op de waterkant gelegd en daarna afgevoerd. Dat is afhankelijk van de locatie en het gebeurt alleen op plekken waar omwonenden er geen last van hebben.

Onderhoud

Baggerwerkzaamheden
Baggerwerkzaamheden

Baggeren is een belangrijke vorm van het gebruikelijke onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken dicht. Daardoor kan er onvoldoende water aan- of afgevoerd worden, wat bij hevige regenval tot overstromingen kan leiden. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren omdat er minder zuurstof aanwezig is. Vissterfte en stank kunnen dan bij aanhoudende warmte het gevolg zijn.

Vragen

Inwoners die vragen hebben over de baggerwerkzaamheden kunnen contact opnemen met de heer R. van Dijk van waterschap Aa en Maas, via telefoonnummer 088 – 17 88 000.