Waterschap Aa en Maas treft maatregelen op dijk in Keent vanwege dassen


19 december 2019

Op maandag 23 december begint waterschap Aa en Maas met het aanbrengen van gaas bij de dijk in Keent. In de buurt van de dijk is gezien dat dassen hebben gegraven. Om te voorkomen dat de dassen in of onder de dijk gaan graven, waardoor de dijk minder sterk wordt, wordt onderaan de dijk gaas aangebracht. De das kan daar dan niet graven en gaat op zoek naar een andere plek.

Dassen

Dassen zijn een beschermde diersoort. Ze breiden hun leefgebied in Nederland steeds verder uit. Daar waar de situatie het toelaat, zijn dassen welkom. Het komt helaas ook voor dat dassen overlast veroorzaken of voor onveilige situaties zorgen. Dat is hier geval. Er moeten dan (preventief) maatregelen worden getroffen.

Dassenprotocol

Waterschap Aa en Maas heeft samen met de andere Brabantse waterschappen en in overleg met de provincie Noord-Brabant een dassenprotocol opgesteld. In dit protocol staat beschreven welk afwegingskader het waterschap hanteert en wat de handelswijze is bij ingrijpen op locaties met dassen. Het doel van het protocol is om zorgvuldig en transparant te kunnen werken volgens de Wet natuurbescherming.

UPDATE: Omdat de grond erg nat is door de vele regenbuien van de afgelopen dagen wordt eerst over een lengte van 30 meter gaas ingegraven tot een diepte van 1,50 meter. De andere 50 meter van het dassenhek wordt ingegraven als de grond wat droger is.

dassenhek
Dtv maakt opnames bij aanleg dassenhek.