Sterke en mooie dijken rondom Boxmeer en Cuijk


1 augustus 2019

Door de droogte is het gras op sommige dijken van minder goede kwaliteit. Terwijl gras belangrijk is om de dijk erosiebestendig en veilig te houden. Gebleken is dat taluds met bloemrijke tapijten rondom Boxmeer en Cuijk de veiligheid positief beïnvloeden. Daarom heeft waterschap Aa en Maas een bloemrijk taludmaaisel aangebracht op locaties waar het gras nu niet optimaal is.

Bloemen, vlinders en bijen
Een bloemrijk talud wordt gemaaid, dan wordt het direct op een rol geperst en vervoerd naar een locatie waar het gras niet optimaal is. Daar wordt het uitgespreid. Twee weken later wordt het maaisel weer opgeruimd. Terwijl de bloemzaden daar achter blijven. Hier groeien straks bloemen waar insecten zoals vlinders en bijen op af komen. Daarnaast zal de dijk meer erosiebestendig zijn. Uiteraard is het ook prachtig om te zien.

Ook de gemeente Cuijk volgt dit voorbeeld en heeft op de atletiekbaan bij de dijk het middengedeelte met bloemmengsel ingezaaid.