Sambeekse Uitwatering wordt tijdelijk inlaatpunt voor Maaswater


8 augustus 2019

Door de aanhoudende droogte staan de Sambeekse Uitwatering en Oeffeltse Raam vrijwel droog. Om deze beken te voorzien van stromend water laat waterschap Aa en Maas in Oost-Brabant met behulp van pompen water uit de Maas in de Sambeekse Uitwatering in. Rijkswaterstaat heeft hiervoor toestemming gegeven. Zodra het water in de Sambeekse Uitwatering op peil is, kan het de Oeffeltse Raam in stromen.

Met deze maatregel voorkomt Aa en Maas vissterfte en schade aan bijzondere stroming minnende soorten als de kokerjuffer en de rivierdonderpad. Bovendien wordt het grondwater zo ook weer een beetje aangevuld.

Samen zoeken naar oplossingen voor droogte en wateroverlast

Het idee om water in te laten vanuit de Maas komt voort uit het project Klimaatadaptieve aanpak Oeffeltse Raam. Bestuurder Peter van Dijk: ‘Samen met de gemeente Boxmeer, grondeigenaren, bedrijventerrein Saxe Gotha en Brabants Landschap werken we aan oplossingen voor problemen als droogte, wateroverlast en beheer en onderhoud in het gebied van de Oeffeltse Raam. Dit gebied heeft eigenlijk elk jaar wel met droogte te kampen. Vooruitlopend op een definitieve oplossing voor dit probleem pompen we nu bij wijze van experiment water in de Sambeekse Uitwatering en de Oeffeltse Raam. Als dat goed uitpakt, wordt het een definitieve maatregel.’

Hoe verdeelt Aa en Maas het water?

Ten zuidoosten van Neerkant stroomt Maaswater via het Kanaal van Deurne het gebied van Aa en Maas in. Vandaar verdeelt het waterschap het water verder via onder andere de Astense Aa, de Oude Aa, de Peelse Loop en het Peelkanaal. Via het Peelkanaal stroomt het water vanaf Vredepaal  via de Oploosche Molenbeek richting de Oeffeltse Raam en richting Mill.

Vanwege de droogte is er te weinig water om het hele achterliggende gebied van water te voorzien en staan beken als de Sambeekse Uitwatering en de Oeffeltse Raam nu droog. Vandaar dat Aa en Maas tijdelijk van de uitwatering een inlaatpunt maakt om zo beide beken van water te voorzien.
Het gebied ten noorden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen is niet afhankelijk van water uit Limburg. Hier zijn verschillende inlaatpunten waar water vanuit de Maas direct het gebied in kan stromen.

Hoe houdt Aa en Maas het water vast?

Om het weinige water dat er is zo goed mogelijk vast te houden, staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds extreem hoog. Tegelijkertijd kan er waar mogelijk oppervlaktewater de grond inzakken om zo de ondergrondse voorraad aan te vullen. Daarnaast is zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne, ingezet als buffer om tijdelijk water op te slaan. Dat kan gebruikt worden om het achterliggende gebied bij aanhoudende droogte van water te voorzien. Ook heeft het waterschap op 7 juni een verbod ingesteld voor een groot deel van zijn gebied om water uit sloten en beken te gebruiken voor het besproeien van gewassen en gronden.  Dit verbod geldt ook voor het sproeien van de tuin en het beregenen van sportvelden met water uit de sloot.