Minister Cora van Nieuwenhuizen bezoekt waterbeheerprojecten Zuid-Nederland


27 augustus 2019

Meer waterbeheerprojecten nodig om in te spelen op klimaatverandering.

Tijdens een rondje door het landelijk gebied van waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg op maandag 26 augustus heeft minister Cora van Nieuwenhuizen kennis gemaakt met diverse projecten gericht op klimaatbestendig waterbeheer.

Het bezoek startte in Venray, waar de minister werd ontvangen door Carla Brugman, gedeputeerde voor de provincie Limburg en voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas. Het woord ‘samenwerken’ liep als een rode draad door dit werkbezoek. Want volgens de aanwezige vertegenwoordigers van de twee waterschappen, de provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat is actieve samenwerking essentieel om klimaatbestendig waterbeheer te realiseren op de hoge zandgronden. “Daarvoor is een gebiedsgerichte en integrale aanpak nodig waarbij een actieve rol van alle betrokkenen is vereist, zowel vanuit overheden als partijen daarbuiten”, aldus dijkgraaf Patrick van der Broeck van waterschap Limburg. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is een melkveehouder bij de Loobeek in Venray, waar de gewassen door middel van subirrigatie heel effectief worden beregend. De agrariër sprak met de minister over zijn ervaring met deze manier van beregenen. Bij subirrigatie wordt water ondergronds via een drainagesysteem ingelaten waardoor het grondwaterpeil kan worden verhoogd tot een gewenst niveau.

Waterhouderij

De delegatie met onder meer gedeputeerde Rik Grashoff, dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas, Adrie Bossers van ZLTO en Diana Beutink van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland reed vervolgens met de bus via de Breevennen en Maasgaard naar de waterhouderij De Blauwe poort in Laarbeek. Hier wordt water bewaard voor droge perioden maar er kan ook water worden opgeslagen bij hevige neerslag. “De boeren die die benedenstrooms zitten, hebben hier profijt van”, aldus Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. De beschikbaarheid van water is nu evenrediger door het jaar heen en kan gebruikt worden voor het beregenen van gewassen.”

Extreme weersomstandigheden

“Vandaag laten we projecten zien waar we heel graag een veelvoud van zouden realiseren om bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden”, aldus dijkgraaf Lambert Verheijen tegen de minister. Hij benadrukte het belang van een fonds om dit soort projecten te kunnen financieren en zo in te spelen op klimaatverandering. Verheijen noemde ook de kracht van goede samenwerking met gemeenten. “Door de klimaatstresstest die zij doen krijgen we een goed beeld van de actuele situatie in de regio.”

Boer Bier Water

Nog een mooi voorbeeld van zo een project is Boer Bier Water in de gemeente Laarbeek. Maar liefst vijftig agrariërs zijn hierbij aangesloten. Ze zijn betrokken bij projecten op het gebied van water- en bodembeheer en gewasbescherming. Het restwater van de Bavaria brouwerij wordt via omgekeerde peilgestuurde drainage gebruikt om landbouwpercelen van water te voorzien. Ook zijn er stuwen geplaatst en extra sloten gegraven om verdroging van de grond tegen te gaan. De minister sprak hier, onder het genot van een alcoholvrij biertje uit de brouwerij met Paul Sneijers, een boer die meedoet met Boer Bier Water. “Dat een groot bedrijf als Swinkels Family Brewers samen met ons wil werken aan het verduurzamen van de omgeving is superbelangrijk. En omdat we samenwerken met het waterschap, de gemeente en de provincie staan we nu op de kaart”, aldus Sneijers.

Lokale karakter

Het lokale karakter van Boer Bier Water is de kracht van het project, concludeerde Marthijn Junggeburth, innovatiemanager bij Royal Swinkels Family Brewers. “Elkaar kennen, weten wat het effect van een handeling is op het perceel van je buurman en elkaar iets gunnen, dat kenmerkt dit project.”

Wateropgaven

Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek: “We zijn er trots op dat we als Laarbeek de minister hebben kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Zowel met het mooie project de Blauwe Poort, dat steeds actueler is met de wateropgaven die we lokaal en regionaal hebben als het Boer Bier Water-project waar ook samenwerking een belangrijke factor is. Ze heeft kunnen zien wat de kracht is van samenwerking en innovatie in onze gemeente en onze regio.”

Wereldkampioen

“We zijn in Nederland kampioen water afvoeren, maar we moeten ook kampioen water vasthouden worden”, zei minister Van Nieuwenhuizen bij het afsluiten van het werkbezoek. “De projecten die ik vandaag gezien heb zorgen ervoor dat we klaar zijn voor klimaatverandering. Daar moeten er dan ook veel meer van komen.”

V.l.n.r.: Peer Swinkels, dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas, burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek, Marthijn Junggeburth,minister Cora van Nieuwenhuizen