Inloopbijeenkomst Natte Natuurparel Landgoed Heeswijk


19 augustus 2019

Waterschap Aa en Maas heeft samen met het Brabants Landschap een plan opgesteld om de kwaliteit van de natuur van Landgoed Heeswijk te herstellen. Dit plan ligt momenteel ter inzage. Geïnteresseerden kunnen tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 27 augustus het plan bekijken.

Landgoed Heeswijk

In het beekdal van de Aa, tussen Heeswijk en Middelrode, ligt Landgoed Heeswijk. De provincie Noord-Brabant heeft de natuurgebieden van het landgoed aangewezen als ‘natte natuurparel’. Deze bijzondere natuur is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden. Daarom heeft het waterschap in samenwerking met de beheerder van het landgoed Brabants Landschap een projectplan opgesteld om de natuurwaarden in het gebied te verhogen. Naast verdrogingsbestrijding wordt in dit project ook verdere invulling gegeven aan het beekherstel van de Aa.

Maatregelen

De inrichtingsmaatregelen die staan omschreven in het projectplan bestaan onder andere uit het verhogen van de lokale grondwaterstanden, het opnieuw inrichten van de afwatering van het omliggende landbouwgebied, het afdammen van de Kasteelloop die dwars door de ‘natte natuurparel’ loopt en het afgraven van de voedselrijke bovenlaag van enkele natuurpercelen om nat schraalland te kunnen realiseren. Het projectplan ligt van 16 augustus tot en met 27 september 2019 ter inzage en is te bekijken op www.aaenmaas.nl/landgoedheeswijk. De uitvoering van het plan vindt plaats in 2020.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 27 augustus is er de mogelijkheid om binnen te lopen bij Kasteel Heeswijk (Kasteel 4 in Heeswijk Dinther) voor een toelichting op het projectplan en de maatregelen. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen inwoners uit het gebied en geïnteresseerden tussen 18:00 – 20:00 uur zonder afspraak binnenlopen. De samenwerkende partijen zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Er zal deze avond geen plenaire presentatie worden gegeven.