Gebiedspartners starten samen de werkzaamheden aan het Peelkanaal in Mill


5 april 2019

Op donderdag 4 april hebben de gebiedspartners van de Verborgen Raamvallei de eerste hand gelegd aan een poel langs het Peelkanaal in Mill, als onderdeel van de aanleg van een ecologische verbindingszone. Er worden de komende maanden meerdere werkzaamheden tegelijk uitgevoerd. Zo wordt naast de verbetering van de ecologie ook de vismigratie verbeterd door de aanleg van vispassages in het Peelkanaal. Langs het Peelkanaal wordt ook een fietspad aangelegd en een fietsbrug in het verlengde van de Hoogedijk. Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de zomer klaar zijn.

Een ecologische verbindingszone is een natuurstrook langs de beek die natuurgebieden met elkaar verbindt. Langs het Peelkanaal wordt tussen de Graafseweg in Mill en Landgoed Tongelaar twee hectare grond op natuurlijke wijze ingericht, zodat planten en dieren zich veilig kunnen verplaatsen en zodat ze meer leefruimte krijgen. Er worden op deze gronden onder andere poelen en bloemrijke graslanden aangelegd, en nieuwe bomen geplant.

Gebiedsplan Raam

De werkzaamheden aan het Peelkanaal maken deel uit van het Gebiedsplan Raam. Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas Ernest de Groot: “Dit is het eerste project dat in uitvoering gaat binnen het Gebiedsplan Raam. Ik ben trots dat we dit samen met partners hebben mogen uitwerken en nu ook echt de schop de grond in gaat. We hopen in de toekomst nog veel meer van dit soort momenten mee te maken in de Raamvallei. We weten elkaar als gebiedspartners nu te vinden bij de uitwerking van plannen, bij de uitvoering en straks ook na inrichting bij het beheer en onderhoud van dit prachtige gebied.”

Oude defensiewal

Onderdeel van de werkzaamheden langs het Peelkanaal is ook het beter zichtbaar maken van de Peel-Raamstelling. Het Peelkanaal is een waardevolle cultuurhistorische waterloop en onderdeel van de verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog. Wethouder Jos van den Boogaart: “Er is hier bij het uitbreken van de oorlog flink gevochten. Daarom is grondig en volledig explosievenonderzoek nodig geweest alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden. Op enkele mogelijk verdachte locaties voor explosieven worden de werkzaamheden uitgevoerd onder begeleiding van deskundigen op het gebied van explosieven en archeologie. Het fietspad maakt niet alleen het rijksmonument Peel-Raamstelling weer zichtbaar. Het zorgt er ook voor dat het straks mogelijk is om vanuit Mill langs het Peelkanaal tot aan de Graafsche Raam te fietsen.”

Verborgen Raamvallei

Het Gebiedsplan Raam is een uitwerking van de Samenwerkingsovereenkomst Verborgen Raamvallei waarbij alle belangen uit het gebied aan tafel hebben gezeten in het ontwerpproces. In het gebied rondom de Raam is samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen.

Voor meer informatie over het project Peelkanaal en het Gebiedsplan Raam, zie: www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam.