Drie partijen in gesprek over nieuwe coalitie waterschap Aa en Maas


9 april 2019

Informateur Jan Kerkhof is na de waterschapsverkiezingen van 20 maart op verzoek van de grootste partij Water Natuurlijk, in gesprek gegaan met alle partijen en de geborgde zetels om te komen tot een nieuwe coalitie. Op zijn advies praten nu drie partijen, Water Natuurlijk, CDA en geborgde zetels, hierover verder.

Constructieve gesprekken

In twee gespreksronden gaven alle fracties (Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA, de Algemene Waterschapspartij, 50PLUS en Ouderen Appèl met samen 23 zetels en de fractie geborgde (7) zetels (vertegenwoordigers namens bedrijven, agrariërs en overig ongebouwd en natuurterreinen) aan voortvarend tot een breed gedragen coalitie en een bestuursakkoord op hoofdlijnen te willen komen. Alle partijen hebben een lijst van tien punten aangeleverd voor het bestuursakkoord. In bilaterale gesprekken heeft de formateur daarna elke fractie gevraagd welke coalitie het meest voor de hand ligt, uit hoeveel personen het Dagelijks Bestuur moet bestaan, of partijen bereid zijn hierin zitting te nemen en onder welke voorwaarden.

Op basis van alle gesprekken heeft de informateur geadviseerd nu eerst met drie partijen, Water Natuurlijk, CDA en geborgde zetels, verder te praten over een mogelijke coalitie. Deze drie kunnen in een latere fase alsnog een of meer partijen uitnodigen om aan te sluiten. Voor deze vervolgfase is Jan Kerkhof op voordracht van Water Natuurlijk aangewezen als technisch voorzitter/formateur.

Snel akkoord

Het onderhandelingsproces is er op gericht om snel tot een bestuursakkoord te komen. Het bestuursakkoord vormt de uitgangspunten van het beleid voor de komende vier jaar. Uitkomst van de coalitieonderhandelingen is onder andere de voordracht van de leden van het Dagelijks Bestuur. Over de benoeming van het nieuwe Dagelijks Bestuur beslist het Algemeen Bestuur.