Db-lid Ernest de Groot en voormalig ab-lid Adri School van waterschap Aa en Maas ontvangen lintje


26 april 2019

Vandaag is Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van Aa en Maas, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Adri School, tot vorig jaar lid van het algemeen bestuur van het waterschap, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Op de bres voor de natuur

Ernest de Groot is voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vooral op natuurgebied is hij actief. Zo is hij sinds 1988 secretaris van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, sinds 2005 Lid van de Raad van Advies bij IVN Brabant, Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap (sinds 2001) en voorzitter van het Fiets Forum Uden (2015). De Groot is sinds 2005 lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. Daarvoor was hij bestuurder van waterschap De Aa dat in 2005 fuseerde met waterschap Maaskant onder de huidige naam waterschap Aa en Maas. Eerder was De Groot onder andere wethouder in Uden.

Behartiger van agrarische belangen

Adri School uit Heesch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. School heeft een eigen melkveebedrijf en is vanaf 1992 bestuurlijk actief binnen de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie). Hij was nauw betrokken bij de oprichting van ZLTO Bernheze op 1 januari 1999 en bekleedde de functie van vicevoorzitter tot 7 april 2010. Vanaf januari 1995 tot eind maart 2019 was hij lid van het algemeen bestuur van voorheen waterschap De Aa en aansluitend van het fusiewaterschap Aa en Maas. Hij had zitting in de adviescommissie watersysteembeheer en behartigt vanuit die invalshoek de agrarische belangen in het werkgebied van het waterschap.