Coalitie waterschap Aa en Maas is rond: Water Natuurlijk, CDA en Geborgden samen in nieuwe dagelijks bestuur


12 april 2019

Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben donderdag 11 april een principeakkoord bereikt en daarmee aangegeven dat zij samen de nieuwe coalitie gaan vormen voor Aa en Maas. Zij dragen Ernest de Groot namens Water Natuurlijk, Peter Ketelaars namens het CDA en Peter van Dijk namens de Geborgden voor als leden van het dagelijks bestuur. Op 19 april legt formateur Jan Kerkhof deze voordracht samen met het bestuursakkoord voor aan het onlangs gekozen algemeen bestuur van het waterschap.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilles zijn op hoofdlijnen als volgt verdeeld. De volledige Portefeuilleverdeling staat in de  bijlage.

Ernest de Groot (1e loco):

- waterkwaliteit landelijk gebied 
- recreatie en recreatief medegebruik 
- beekherstel 
- natuurvriendelijke oevers 
- watertoets ruimtelijke plannen

Peter Ketelaars:

- financiën 
- grondzaken en eigendommen 
- innovatie 
- duurzame ontwikkeling 
- gemeentelijke waterplannen

Peter van Dijk:

- beheer en onderhoud watersysteem 
- beregeningsbeleid en grondwaterbeheer 
- dijkversterking en rivierverruiming 
- beheer en onderhoud keringen 
- zuiveren afvalwater

Focus op de samenleving

Ernest de Groot van Water Natuurlijk is verheugd dat de partijen er uit zijn: ‘Ik kijk met vertrouwen naar de komende bestuursperiode. We willen flexibel inspelen op de eisen van de samenleving voor duurzaam waterbeheer. Met oog voor continuering van het huidige beleid én ruimte voor significante verbeteringen om zo het waterschap nog beter voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen daarvan voor ons werk als waterschap.’

Download de Portefeuilleverdeling (pdf, 119 kB)