Video bewust werken met mest


video: Bewust werken met mest

Bewust werken met mest. Werken aan gezond land en water.

Als agrarisch ondernemer ken je je land, ken je je dieren.

Je leeft met de natuur, zit er middenin.

En je zorgt ervoor dat mensen eten op hun bord krijgen.

Bij agrarisch ondernemen hoort mest.

Sterker nog, het is onmisbaar. Gewassen groeien niet zonder.

De bodem goed bemesten is dus erg belangrijk.

Maar we zien dat in sommige regio's overbemesting aantrekkelijker is

dan afvoeren naar buiten de regio.

Op korte termijn betekent dat minder afvoerkosten,

maar op lange termijn raken het oppervlakte- en grondwater verontreinigd

en daardoor is er een verlies van biodiversiteit.

En dat is niet alleen op het eigen land zo.

Ook de omgeving heeft er last van,

aangezien water en biodiversiteit zich niet aan erfgrenzen houden.

Als we het land goed willen doorgeven aan de volgende generatie,

moeten we ons allemaal houden aan de regels rondom mest.

Daardoor verbetert de waterkwaliteit.

Wat ook goed is voor planten en dieren in de landbouw.

De biodiversiteit zal weer toenemen.

Wat weer ten gunste komt van het bodemleven.

En een rijkere bodem betekent meer opbrengst van gewassen.

Om dit te bereiken, zien we toe op naleving van de regels.

Zo creëren we een gelijk speelveld voor de agrarische ondernemers.

Want we hebben er allemaal baat bij

als overtollige mest op een andere plaats wordt gebruikt voor landbouwproductie

en daarmee waardevol blijft voor de agrarische sector.

Bewust werken met mest.

Werken aan gezond land en water.