Pilot 3D maaien om selectiever te kunnen baggeren


1 april 2021

We onderhouden onze watergangen verschillende malen per jaar. Een mobiele kraan maait daarbij het talud en de bodem (deels) schoon om een goede wateraan- of afvoer te garanderen. Momenteel loopt er een pilot 3D maaien. 3D maaien stelt ons in staat om data te verzamelen over het profiel van onze watergangen. Deze data helpt ons om beter te modelleren en herprofileren. Daarmee kunnen we aan de voorkant selectiever zijn in waar en wanneer we gaan baggeren.

Voor de pilot gebruiken we een slimme kraan die is uitgerust met 3D maai techniek. Met speciale sensoren en hoogwaardige gps-apparatuur verzamelen we data over de vorm van de watergang, terwijl tegelijkertijd de waterbodem wordt ontdaan van waterplanten.

Voordelen voor agrariërs

Deze nieuwe techniek kan voordelen opleveren voor agrariërs. Momenteel worden alle A-watergangen in een gebied nog periodiek gebaggerd binnen een cyclus van 7 jaar. De aanliggende eigenaren zijn verplicht de vrijkomende bagger (indien deze van de juiste kwaliteit is) te ontvangen op hun perceel.

Met de data van het 3D maaien is nauwkeuriger vast te stellen waar er wel en niet gebaggerd moet worden. De werkelijke situatie van de watergang wordt immers nauwkeuriger in beeld gebracht en kan eenvoudiger worden getoetst aan de legger. In plaats van een heel gebied te baggeren gaan we op basis van de data uit het 3D maaien over op pin-point baggeren. Dat wil zeggen dat we alleen baggeren waar het echt nodig is. De gemiddelde agrariër zal daarmee minder bagger op zijn perceel ontvangen.

Tijdens de duur van de pilot hebben we in elk district van ons werkgebied 1 slimme machine aan het werk. De pilot loop door tot eind van dit jaar. Naar aanleiding van de resultaten bekijken we of we het 3D maaien verder uitrollen.