Projectleider / Omgevingsmanager


Salarisindicatie: € 73368 Locatie: 's-Hertogenbosch
Uren per week: 36 Reageren voor: 08-02-2021

Wie zijn wij?

Werken met water wordt steeds belangrijker. Het vraagt om kennis, ambitie, innovatie en co-creatie om de kwaliteit en de veiligheid van het water te waarborgen en duurzame oplossingen te ontwikkelen. In het oosten van Brabant zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water. Wij zijn een ambitieuze organisatie die het maatschappelijk belang optimaal wil dienen. We leveren dagelijks een hoog niveau van betrouwbaarheid en staan, met het oog op de toekomst, steeds weer voor nieuwe uitdagingen. We hechten eraan dat het waterschap goed in staat is haar belangen te verbinden aan ontwikkelingen van anderen ín het beheergebied, maar ook daarbuiten, op regionale, nationale en Europese schaal.
Om invulling te geven aan goede samenwerking met alle partijen in onder andere het projectgebied van de Raam, zijn we op zoek naar een omgevingsmanager. Van 2015 tot 2018 heeft over alle doelen en opgaven van partners in dit gebied intensief overleg plaatsgevonden. Om de uitwerking van de beleidsopgaven van de diverse partijen te beschrijven is het gebiedsplan Raam opgesteld. Dit is gedaan door 13 partijen die gezamenlijk een ‘Mutual Gains Approach’ (MGA) proces hebben doorlopen. Daarin zijn in het gebied rondom de Raam oplossingen gevonden om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigen. Er is ruimte voor ecologisch beekherstel en ecologische verbindingszones, we willen de toegankelijkheid van het gebied verbeteren en we streven naar een goed waterpeil voor landbouw en natuur. Daarnaast zijn meekoppelkansen benoemd voor toeristische en recreatieve ontwikkeling. (zie www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam voor meer informatie).

Wat ga je doen?

Je belangrijkste focus ligt op de invulling van het omgevingsmanagement in het project Raamvallei. Daarnaast ben je allround genoeg om ook ingezet te worden als omgevingsmanager of projectleider op andere projecten.
 Je werkpakket is bijzonder veelzijdig. Als omgevingsmanager zorg er voor dat je omgevingsteam goed functioneert. Je hebt er oog voor dat de projectteamleden hun input leveren, en je maakt je sterk voor het resultaat. Je bent binnen het omgevingsmanagement verantwoordelijk voor de juiste aanpak om met de stakeholders samen te werken aan draagvlak en resultaat, met oog voor de voortgang van het project. Je bewaakt deadlines en met gedegen risicomanagement zorg je er voor dat eventuele risico’s tijdig beheerst worden. Je bent sparringpartner voor de projectmanager en zowel de ambtelijke als bestuurlijke opdrachtgever en houdt hen pro-actief op de hoogte van wat er speelt in je project.
 Als projectleider leid je projectteams van de afdeling Grondzaken en Inrichting. Je zorgt ervoor dat de projecten waar je aan werkt gerealiseerd worden binnen gestelde tijd, budget, kwaliteit en randvoorwaarden. Je werkt samen met verschillende adviseurs binnen het waterschap. Je bent in- en extern het gezicht én aanspreekpunt van het project. Je interne partners zijn (IPM) projectteamleden, het gebiedsteam, specialisten, managers, directie en bestuursleden. Extern heb je veel contact met partners als gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties, ZLTO, adviesbureaus, ondernemers en bewoners van ons beheergebied. 
 Je gaat werken bij de afdeling Grondzaken en Inrichting. Wij zijn verantwoordelijk voor de planvoorbereiding en uitvoering van inrichtingsopgaven. Denk aan waterberging, verdrogingsbestrijding, dijkverbetering en het realiseren van klimaat robuuste watersystemen. Wij werken steeds meer van buiten naar binnen. Dat betekent dat we door integrale gebiedsprocessen onze doelen en ambities verbinden met die van onze bovengenoemde partners.
 Onze projecten kenmerken zich door grote complexiteit en een hoge dynamiek met de omgeving. We hechten veel waarde aan de belangen van onze partners, en willen graag dat onze projecten aansluiten op wensen en beelden van de omgeving. 
 

Wat bieden we jou?

Het betreft een vast dienstverband. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto jaarsalaris, inclusief Individueel Keuzebudget (IKB), maximaal € 73.368,- bij een werkweek van 36 uur (functieschaal 11 van de salarisschalen waterschapspersoneel).
 Het IKB  is een toeslag van 20% (inclusief 8% vakantiegeld) op je bruto jaarsalaris en kun  je gebruiken voor het kiezen van een aantal arbeidsvoorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen of ervoor kiezen dit bedrag uit te laten betalen. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Zo ontvang je een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. 
Omdat wij persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit belangrijk vinden krijg je een  Persoonsgebonden Basis Budget (PBB). 

Wat breng je mee?

Je beschikt over een hbo- of academisch werk- en denkniveau. Dit kan zijn op het vlak van waterbeheer, ruimtelijke ordening en landschapsinrichting, maar dit is geen vereiste. Je ervaring, competenties en kwaliteiten zijn minstens zo belangrijk. Je hebt minstens 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, en hebt affiniteit met participatie, omgevingsmanagement en gebiedsgerichte processen.
 Je hebt aantoonbare vaardigheid in het meedraaien in zogenaamde IPM-projecten. Zowel op strategisch als op tactisch niveau ben je sterk. Je sociale overlegvaardigheden zorgen ervoor dat je kunt verbinden, overtuigen, weerstanden kunt overwinnen en kunt onderhandelen. Je hebt een benaderbare persoonlijkheid, maar kunt wel opkomen voor je belang en dat van het waterschap. In je teams heb je niet alleen aandacht voor de zakelijke kant van het werk, maar ook voor de omgang van en tussen je collega’s en teamleden.

Meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie over de vacature en de procedure bel je Bram Schlooz, Afdelingshoofd Grondzaken en Inrichting, tel 06 – 13 67 13 85. Voor meer informatie over het Gebiedsplan Raam en de uitdagingen die daar spelen bel je Patrick Oomens, tel 073 – 615 68 25, projectmanager van het Gebiedsplan Raam.
 Solliciteren kan tot en met zondag 7 februari a.s., via onderstaande button.
De eerste gespreksronde staat gepland op vrijdag 12 februari a.s.
 Van nieuwe medewerkers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.
 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 
 
 

Vragen? Neem contact op:

Bram Schlooz

Bram Schlooz
Functie
Afdelingshoofd Grondzaken & Inrichting
Telefoon
06 13 67 13 85
E-mail
bschlooz@aaenmaas.nl

Je belangrijkste focus ligt op de invulling van het omgevings-management in het project Raamvallei.