Stageplaatsen Ecologie


Salarisindicatie: € 400 Locatie: 's-Hertogenbosch
Uren per week: 0 - 36 Reageren voor: 01-09-2022

Een natuurlijkvriendelijke oever en schapen die het gras maaien: daar worden de natuur én wij blij van. Maar wat zijn eigenlijk de effecten van de natuurherstelmaatregelen die ons waterschap neemt? Dat mag jij ons vertellen!

Wie zijn wij?

Bij Aa en Maas werken we elke dag aan veilig, voldoende en schoon water. Daarbij hebben we veel aandacht voor mens, dier en natuur.

Wat ga je doen?

Als stagiair op de afdeling Onderzoek & Monitoring ga je uitzoeken wat bijvoorbeeld de effecten zijn van ecologisch maaibeheer, het beschaduwen van beken en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. We dagen je uit om antwoord te geven op de vraag: wat is het effect van de maatregel met het oog op de ecologie (KRW maatlatten)? En hoe kan het beter? Om dit goed te onderbouwen duik je in beschikbare meetdata en maak je gebruik van statistische methodes en modellen. Maar er zijn nog legio andere mogelijkheden, zie hiervoor de lijst in de vacaturetekst. Natuurlijk staan we ook open om te kijken of er ruimte is voor een eigen onderzoeksvoorstel.

Wat bieden we jou?

De stagevergoeding bedraagt € 400,- bruto per maand, dat is inclusief alle te maken kosten.

Wat breng je mee?

Studeer jij af in de aquatisch ecologische richting, zowel HBO als WO? Ben je nieuwsgierig, initiatiefrijk en zelfstandig? Dan voel je je op deze stageplek als een vis in het water! Uiteraard laten we je niet spartelen; we helpen je graag op weg. Ook ontvang je een stagevergoeding en kun je rekenen op een werkplek op ons kantoor in Den bosch of een districtskantoor. Thuis werken wordt ook van je verwacht.
Stage-mogelijkheden:

 • Ecologische verbindingszones: functionaliteitstoets, effect begrazing op biodiversiteit, mogelijkheden voor biodiversteitsverhoging.
 • Functionaliteitstoets vispassages en palingpassages.
 • Vergelijking KRW maatregelen Nederland met België / Duitsland.
 • Data onderzoek: in hoeverre komen onze modellen (berekende schaduw op beken) overeen met de werkelijkheid?
 • We ontwikkelen momenteel een nieuw type beek: de moerasbeek. Hoe ontwikkeld zo'n beek zich?
 • Hoe maken we onze beken bever-proof op een generieke manier?
 • Grote waternavel als groenbemester.
 • Effect beschaduwing op flora en fauna, baggervorming en temperatuur. Denk hierbij aan data-analyse, maar ook aan veldmetingen van temperatuur, macrofauna, substraat, hoeveelheid invallend blad en hout.
 • Wat is de afbraaksnelheid van ingebracht dood hout?
 • Hoe belangrijk is dood hout als paaisubstraat voor vissen (Filmpjes onder water maken bij ingebracht hout, maaien, hoe reageert het onderwater leven)?
 • Een steuntje in de rug voor de zeldzame flora en fauna. Waar komen kwetsbare en beschermde plant- en diersoorten voor binnen Aa en Maas gebied? En wat kunnen we doen om deze soorten in stand te houden of te laten uitbreiden? Via een combinatie van bureaustudie, data-analyse en veldwerk maak je een actueel overzicht van de aanwezige natuurwaarden en werk je aan concrete plannen om deze soorten te stimuleren.
 • Ontwerp mee aan de optimale beschaduwde beek. Beschaduwing van beken biedt kansen voor verbeterde ecologie en waterkwaliteit maar zorgt ook voor uitdagingen voor het beheer van watergangen. Wat kunnen we verwachten qua waterplantengroei bij de in de praktijk voorkomende vormen van beschaduwing? En welke consequenties of kansen biedt dit voor het beheer van watergangen? Via een combinatie van bureaustudie en veldwerk draag je bij aan het vinden van de optimale beekinrichting.
 • Welke ruimte is nodig voor waterplanten in beken? Een belangrijke sleutel voor een klimaatrobuust en ecologisch goed functionerend watersysteem is een goede balans tussen aanwezige waterplanten en waterdoorvoer. Help jij mee om deze balans te vinden? Door middel van data-analyse en veldwerk draag je bij aan de grip op deze soms nog onberekenbare factor en help je mee aan het verbeteren van het watersysteem.
En onze ecologen hebben nog vele andere interessante onderzoeksvragen waar we jou bij kunnen gebruiken.

Meer weten of solliciteren?

Sta je in de startblokken om te solliciteren, maar heb je nog een brandende vraag? Dan kun je contact opnemen met stagecoördintaor van de afdeling Onderzoek & Monitoring Steffie de Keijzer via telefoonnummer 06-57949735. Zij zal je verbinden met één van de ecologen.
Zie jij jezelf al op deze stageplek? Wacht dan niet langer en laat weten waarom we jou moeten kiezen! Je sollicitatie kun je via onze website invullen en versturen naar het cluster P&O. We sturen je gegevens door naar de desbetreffende afdeling en je hoort dan snel meer over de mogelijkheden en de verdere procedure.

Vragen? Neem contact op:

Steffie de Keijzer

Functie
Hydroloog
Telefoon
06 57 94 97 35
E-mail
sdekeijzer@aaenmaas.nl

Ben je nieuwsgierig, initiatiefrijk en zelfstandig?