plaatsingsdatum: 13 april 2017

sluitingsdatum: 15 mei 2017

locatie: 's-Hertogenbosch

functiegroep: Projectleider

contracttype: Bepaalde tijd}

Bedrijfsinformatie
Werken met water wordt steeds belangrijker. Het vraagt om kennis, ambitie en innovatief vermogen om de kwaliteit en de veiligheid van het water te waarborgen en duurzame oplossingen te ontwikkelen. In het oosten van Brabant zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water. Wij zijn een ambitieuze organisatie die het maatschappelijk belang optimaal wil dienen. We leveren dagelijks een hoog niveau van betrouwbaarheid en staan, met het oog op de toekomst, steeds weer voor nieuwe uitdagingen. We hechten eraan dat het waterschap goed in staat is haar belangen te verbinden aan ontwikkelingen van anderen ín het beheergebied, maar ook daarbuiten, op regionale, nationale en Europese schaal.

De afdeling Grondzaken & Inrichting is verantwoordelijk voor het realiseren van bestuurlijk dynamische inrichtingsopgaven. Denk aan waterberging, verdrogingsbestrijding, dijkverbetering en het realiseren van klimaatrobuuste watersystemen. Dit doen wij samen met onze partners in het landelijk en stedelijk gebied. Gebiedsgericht werken en risicomanagement zijn belangrijke speerpunten.
 

Functieomschrijving
Wij zoeken een ervaren en doortastende projectmanager die leiding geeft aan complexe gebiedsprocessen en inrichtingsprojecten, waarbij veel interactie is met partijen buiten het waterschap zoals gemeenten, provincie, belangenorganisaties en direct belanghebbenden. Je regisseert onze integrale wateropgave in enkele deelgebieden van het waterschap en speelt flexibel in op ontwikkelingen en initiatieven vanuit de omgeving. Je werkzaamheden bestaan uit het organiseren van integrale gebiedsprocessen, leiden van multidisciplinaire gebiedsteams, sturen op doelen, risico’s en benodigde middelen, coachen van collega’s, afstemmen met ambtelijk en bestuurlijke opdrachtgevers en voorbereiden van bestuurlijk overleg en besluitvorming. Je stuurt adviesbureaus of andere externe opdrachtnemers aan en zorgt voor een goede afstemming met beheer en onderhoud. Ook draag je bij aan verdere professionalisering van de organisatie op het terrein van gebiedsgericht werken, co-creatie en risicomanagement.

 


Functie-eisen
Je hebt een academische opleiding en minimaal 5 jaar relevante ervaring met proces- en projectmanagement van ruimtelijke inrichtingsopgaven in een bestuurlijk dynamische omgeving. Je hebt ervaring met het vormgeven van integrale gebiedsprocessen en het aansturen van multidisciplinaire teams en je voelt je thuis in het samenspel met ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers. Affiniteit met klimaatrobuust waterbeheer en ervaring met methoden van co-creatie (bijvoorbeeld Mutual Gains Approach) zijn een pré. Je bent een doelgerichte verbinder en je bent gewend proactief te sturen op risico´s. Je stijl is open en zakelijk. Ook ben je creatief, oplossingsgericht en besluitvaardig. Je  successen  zijn mede bereikt door je krachtige persoonlijkheid en goede communicatieve vaardigheden. We stellen het op prijs daarvan concrete voorbeelden in je C.V. terug te vinden.


 

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.161,- bruto
per maand bij een werkweek van 36 uur (schaal 12). Het waterschap kent een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden, een eigen opleidingsbudget, een Individueel Keuze Budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden en er is een solide pensioenregeling.


Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Sara de Boer, Afdelingshoofd Grondzaken & Inrichting, telefoon 073 615 83 45.

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 15 mei a.s. aan het cluster P&O van Waterschap Aa en Maas. Dit kan via onderstaande button.