Tijdlijn stankoverlast rioolwaterzuivering Den Bosch


In het najaar van 2018 kwamen de eerste klachten. We deden een studie naar mogelijke stankbronnen en deden onderzoek bij de belangrijkste bron, de filters van het slibgebouw. Hier voerden we maatregelen uit. De stankoverlast verdween niet.

In deze fase keken we breder. In de zomer van 2019 deden we onderzoek bij alle bronnen op het terrein. We voerden er verschillende maatregelen uit. De uitstoot van stankstoffen is fors afgenomen, maar nog onvoldoende. We blijven dit doen tot de stank definitief is opgelost.

Ingrijpende aanpassingen zijn de enige overgebleven weg. In of rond juni 2020 starten we met berekeningen waarmee we een nieuw ontwerp maken van de geurbehandeling van vrijwel alle installaties. Hierna start de uitvoering. We passen onder meer ventilatoren, leidingen en filters structureel aan. Deze fase duurt ongeveer een jaar, mogelijk langer door de coronacrisis.