Tijdlijn fase 2


Fase 2: Directe aanpak van meerdere bronnen

De instellingen van de lavafilters aanpassen. De filters doen wat ze moeten doen.

De tank alleen gebruiken als het echt niet anders kan. En dan ijzerchloride toevoegen, dit neutraliseert stank. Het stinkt niet meer bij de tank.

Aanpassen leidingen en afzuiging en dichten lekken. De lucht die naar buiten stroomt is frisser.

De deuren van de hal staan korter open: van gemiddeld 10 minuten naar gemiddeld 5 minuten.

Het nieuwe actief koolfilter uitbreiden met twee lavafilters. Zo ontstaat een 3-trapsfilter. Dit stoot veel minder stankstoffen uit.

De instellingen van het filter aanpassen. Het stoot nog te veel stankstoffen uit.

Hierdoor is de lucht die naar buiten stroomt frisser. In maart 2020 zijn de filters weggehaald. Door andere maatregelen zijn ze niet meer nodig en worden ze elders ingezet.

Bij de lucht die uit de dubbele wand blaast. Het stinkt niet meer bij het filter.

Het stinkt niet meer in de buurt van de tank.

Lekken dichten en afzuiging aanpassen om onnodige uitstoot van stankstoffen te voorkomen.

Afschermen van de hal waar het slib van andere zuiveringen wordt gestort. De lucht in het slibgebouw en de lucht die vanuit de hal naar buiten stroomt is frisser.

De geurmaskeerder verspreidt automatisch frisse nevel over het slib. Op het terrein ruikt het frisser, daarbuiten waarschijnlijk niet.

De lucht van de slibmengers leiden naar het 3-trapsfilter in plaats van naar het bestaande actief-koolfilter. Dit actief-kool filter doet het nu beter en het 3-trapsfilter niet slechter.

Een waterslot plaatsen. Het stinkt niet meer bij de put.

Het laatste filter van het 3-trapsfilter vervangen door 2 van de 4 tijdelijke actief koolfilters, die niet meer nodig zijn in het slibgebouw.

Als het veel regent ‘parkeren’ we vaak rioolwater in deze open noodtank. We doen dat voortaan alleen nog maar als het echt niet anders kan.

Het bestaande lavafilter uitbreiden met 2 van de 4 actief koolfilters, die niet meer nodig zijn in het slibgebouw. In het voorjaar en de zomer werden nieuwe berekeningen gemaakt en leidingen aangepast.

Dit filter is mogelijk geschikt voor de complexe processen. Hij is echter nog niet toegepast bij rioolwaterzuiveringen in Nederland. Daarom testen we 4 weken lang een kleiner exemplaar. Bij voldoende succes plaatsen we een groot exemplaar.