Overlast stank rioolwaterzuivering Den Bosch


Hoe lossen we het op?

Inwoners in de omgeving van rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch ervaren al lange tijd stankoverlast van deze zuivering. De overlast is heel vervelend en beslist niet de bedoeling. We werken hard aan een oplossing, maar we zijn er nog niet. Via deze webpagina houden we u als omwonende op de hoogte van onze activiteiten en vindt u meer informatie en achtergronden over de stank.

Aanpak via twee sporen

Om het stankprobleem zo snel mogelijk en tegelijkertijd definitief op te lossen, volgt het actieteam van het   waterschap een aanpak via twee sporen:

  1. uitvoeren van maatregelen bij vermoedelijke bronnen om de stank zo snel mogelijk te reduceren
  2. het effect van maatregelen monitoren en verder onderzoek doen naar potentiële andere bronnen

Maatregelen bij stankbronnen

Hieronder zie je welke maatregelen we nemen of voorbereiden om de stankoverlast te verminderen en uiteindelijk definitief op te lossen. We vullen dit overzicht doorlopend aan met nieuwe maatregelen.

Slibgebouw

(Mogelijke) stankbron

Wat doen we daar aan?

Wanneer?

Er zijn gebreken in de afzuiging, de leidingen en de afdichtingen. Hierdoor ontsnapt er lucht naar buiten.

Vier filters met afzuiging ín het gebouw, bedoeld om de lucht ook daar stankvrij te maken. Mocht er lucht naar buiten ontsnappen, dan stinkt deze niet. Waar geen filters passen, zoeken we een andere oplossing.

z.s.m.

Het nieuwe type filter dat in april 2019 werd geplaatst bleek onvoldoende te werken.

Drie geschakelde filters aan de  buitenzijde van het slibgebouw, die beurtelings andere stankstoffen wegnemen. Uit metingen blijkt dat de filters goed werken.

Geplaatst eind september 2019. Opstarttijd is 3 tot 4 weken.

Op werkdagen lossen enkele vrachtwagens dagelijks slib van andere zuiveringen. Tijdens het lossen kan er stank ontsnappen.

Met striktere procedures voor de chauffeurs verkleinen we de kans dat er lucht ontsnapt.

Procedure sinds september 2019

Met een geurmaskeerder (soort luchtverfrisser) voorkomen we dat de lucht die toch vrijkomt stinkt.

Geurmaskeerder wordt geplaatst in week 46

Uit onderzoek bleek dat het bestaande filter onvoldoende werkte.

We plaatsten een ander type filter bij het slibgebouw.

April 2019


Calamiteitentank

(Mogelijke) stankbron

Wat doen we daar aan?

Wanneer?

Tijdens gebruik van deze open noodtank komen er stankstoffen ongefilterd vrij.

We gebruiken deze tank alleen als het echt niet anders kan. Op dat moment voegen we ijzerchloride toe om stank te neutraliseren.

Procedure sinds september 2019


Gasballon

(Mogelijke) stankbron

Wat doen we daar aan?

Wanneer?

De lucht uit de dubbele wand blaast naar buiten. Mogelijk bevat deze lucht stankstoffen.

Voor de zekerheid plaatsen we een filter, waarmee we eventuele stankstoffen uit de dubbele wand afvangen.

Uitvoering in week 50 en 51.


Struviettank

(Mogelijke) stankbron

Wat doen we daar aan?

Wanneer?

Mogelijk komt er stank vrij uit deze kleine tank.

Voor de zekerheid dekken we deze tank af en plaatsen we een filter.

Uitvoering in week 50 en 51

Stankoverlast melden

Je kunt een melding op drie manieren doorgeven:

  • Via de omgevingsmanager: cvandenelshout@aaenmaas.nl. Graag bij de melding aangeven: naam, woonadres, datum/tijdstip stankoverlast, zo mogelijk toelichting ernst en soort stank, eventueel uw telefoonnummer.
  • Via de MilieuKlachtenCentrale. Meldingen via MilieuKlachtenCentrale worden behandeld door de Omgevingsdienst Brabant Noord. Deze dienst houdt toezicht op de naleving van de vergunningsregels van o.a. de rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch. Klachten die je hier meldt, worden ook doorgestuurd naar het waterschap.
  • Via het onderstaande webformulier van het waterschap. Jouw melding wordt doorgestuurd naar de omgevingsmanager.

Melden stankoverlast

Effect meten en verder onderzoek

  • We checken wekelijks het rendement van alle stankfilters op het terrein.
  • We voeren waar dat technisch kan vervolgmetingen uit bij installaties waar maatregelen zijn genomen.
  • We vragen enkele bewoners tijdelijk een ‘stankdagboek’ bij te houden. De detailgegevens hieruit koppelen we aan windrichting en processen en plekken op de zuivering. Hierover volgt later meer informatie.

Onderzoeksrapporten opvragen

Heeft u interesse in de rapportages van uitgevoerd stankonderzoek, dan kunt u deze opvragen via cvandenelshout@aaenmaas.nl. Op dit moment zijn deze rapportages beschikbaar:

  • Onderzoek aan filters slibgebouw januari 2019
  • Onderzoek aan filters slibgebouw maart 2019

Tussen juli en september 2019 is integraal stankonderzoek op het hele zuiveringsterrein uitgevoerd. De meeste meetresultaten zijn binnen , maar er moeten nog aanvullende metingen worden uitgevoerd. Zodra de rapportage van het hele onderzoek beschikbaar is, kunt u deze ook opvragen.

Nieuwsbrief

Eind oktober heeft het waterschap een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid in een deel van de Maaspoort en zuidwestzijde van de rioolwaterzuivering. U kunt de nieuwsbrief hier online bekijken.

Veelgestelde vragen