Verzoek om informatie (Wob)


We willen je zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wil je nog iets anders weten? Dan kun je een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (een Wob-verzoek) indienen. De wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt je recht op informatie van de overheid.

Over het Wob-verzoek

Iedereen kan een verzoek indienen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Een Wob-verzoek moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De gevraagde informatie moet betrekking hebben op beleid van ons  waterschap.
  • Het onderwerp moet nauwkeurig zijn omschreven. Je geeft alleen het onderwerp aan waarover je informatie wilt ontvangen. Er hoeven geen concrete documenten te worden genoemd. Is een Wob-verzoek te algemeen geformuleerd, dan kunnen we je vragen om je verzoek  nauwkeuriger te omschrijven.
  • Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend en zijn voorzien van je naam, adres, woonplaats en een datum.
  • Wij moeten beschikken over de door jouw gevraagde informatie.

We moeten in principe een verzoek inwilligen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Stuur je verzoek naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. Cluster Juridische Zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch.