Verzoek om informatie (Wob)


We willen je zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wil je nog iets anders weten? Dan kun je een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (een Wob-verzoek) indienen. De wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt je recht op informatie van de overheid.

Voor vragen over je belastingaanslag kun je terecht bij de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Over het Wob-verzoek

Iedereen kan een verzoek indienen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Een Wob-verzoek moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De gevraagde informatie moet betrekking hebben op beleid van ons waterschap.
  • Het onderwerp moet nauwkeurig zijn omschreven. Je geeft alleen het onderwerp aan waarover je informatie wilt ontvangen. Er hoeven geen concrete documenten te worden genoemd. Is een Wob-verzoek te algemeen geformuleerd, dan kunnen we je vragen om je verzoek nauwkeuriger te omschrijven.
  • Wij moeten beschikken over de door jouw gevraagde informatie.

We moeten in principe een verzoek inwilligen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Digitaal een Wob verzoek indienen

Wil je een Wob verzoek indienen? Vul dan onderstaand formulier digitaal in. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Als je kiest voor een digitaal formulier dan worden de gegevens uit je DigiD automatisch ingevuld, bijvoorbeeld jouw adres. Ook kun je de status van jouw klacht volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website.
Hier lees je meer over digitaal zaken doen met ons waterschap.

Dien je verzoek in

Wob verzoek per post indienen

Dat kan ook. Stuur je verzoek naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch. Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend en zijn voorzien van je naam, adres, woonplaats en een datum.