Subsidie recreatie-educatie-participatie


Je wil bijvoorbeeld een vissteiger aanleggen, een wandelroute uitzetten, een lesprogramma ontwikkelen of een picknickplek of kano-instapplaats maken. Dan kun je hiervoor bij ons subsidie aanvragen. Initiatieven op het vlak van recreatie, watergebonden archeologie, cultuurhistorie en/of educatie stimuleren wij graag.

Vul contactformulier in

Voorwaarden om subsidie te krijgen

Je kunt van de subsidieregeling 'recreatief medegebruik, educatie en burger participatie waterschap Aa en Maas 2021-2023' gebruik maken als je aan (alle) onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Je project draagt bij aan waterbeleving en/of waterbewustzijn.
  • Je project ligt in ons werkgebied, of heeft daar samenhang mee.
  • Je project is voor iedereen toegankelijk of bruikbaar.
  • Je hebt alle benodigde toestemmingen en/of vergunningen voor de uitvoering gekregen.

Bijvoorbeeld

  • Je zorgt ervoor dat bewoners of bezoekers meer leren over water en het werk van een waterschap.
  • Je vertelt of toont tijdens een evenement of via film op een leuke manier iets over water of klimaat, zodat mensen hier iets van leren en zorgvuldiger omgaan met water.
  • Je maakt iets, waardoor toeristen, wandelaars, fietsers en bewoners aan, langs of op het water (zoals beken, sloten of plassen) met respect voor de natuur kunnen recreëren. Denk aan een vissteiger, kano instapplaats, laarzenpad met klaphekjes of picknickplek.
  • Je laat bezoekers en bewoners de bijzondere (water gerelateerde) geschiedenis van een gebied of een plek zien, of vertelt op een leuke manier over water en landschap in de omgeving.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie per project is € 37.500,-. Kosten voor onderhoud en instandhouding van voorzieningen komen niet in aanmerking voor subsidie.

We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen doe je digitaal in 2 stappen.

Stap 1

Je logt in met DigiD of eHerkenning en vult het contactformulier in. We nemen contact op om de mogelijkheid voor subsidie te bespreken.

Vul contactformulier in

Stap 2

Bij akkoord dien je de definitieve aanvraag in. Houd je DigiD of eHerkenning bij de hand. Na het indienen volg je de status van jouw aanvraag via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Hier vind je jouw aanvraag en documenten. Kom je er digitaal niet uit? Neem dan contact op via info@aaenmaas.nl

Dien definitieve aanvraag in

Wanneer vraag je de subsidie aan?

Je vraagt de subsidie minimaal acht weken voor de start van het project aan. Je laat dan ook weten of je nog een andere subsidie hebt aangevraagd.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Wij beoordelen jouw subsidieaanvraag binnen acht weken. Bij een positief besluit volgt een schriftelijk bevestiging op basis waarvan uitbetaald wordt. Je weet dan ook wanneer gestart moet zijn met de uitvoering van het project. Achteraf controleren we of een en ander is uitgevoerd zoals is afgesproken. Is dit niet het geval dan kunnen wij de subsidie terugvorderen.

Meerdere subsidies combineren

Je mag onze subsidie combineren met andere subsidieregelingen. In dat geval bedraagt onze  subsidie maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van € 37.500.

Subsidie met terugwerkende kracht

Je kunt geen subsidie aanvragen voor een project dat al is gestart.

Gratis webinar

Wil je onze gratis webinar ontvangen? Mail dan naar wvanbragt@aaenmaas.nl

Inspirerende voorbeelden

Laat je inspireren door voorbeelden zoals het waterpad in Boekel, de brug over de stadsgrachten in Ravenstein of de ontwikkeling Voedselbos d’Ekkers. Je leest er meer over in onze nieuwsbrief.

Bekijk inspirerende voorbeelden