Schadeclaim indienen


Wij doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen en tot een minimum te beperken. Toch kan het gebeuren dat je schade lijdt. Als je  schade hebt en van mening bent dat deze door ons veroorzaakt wordt, dan kun je een schadeclaim indienen.

Schade digitaal indienen

Heb je schade en vind je dat dit komt doordat het waterschap onrechtmatig (onjuist) heeft gehandeld? Dan kun je digitaal onderstaand schadeformulier invullen. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig. Gegevens zoals je adres worden dan automatisch ingevuld. Een ander voordeel is dat je de status van jouw schadeclaim kunt volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website. Hier lees je meer over digitaal zaken doen met ons waterschap.

Dien je schade in

Is de schade ontstaan doordat we rechtmatig (juist) hebben gehandeld? Bekijk dan de pagina over het aanvragen van nadeelcompensatie .

Liever per post?

Je kunt een schadeclaim ook per post indienen. Stuur je brief naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch. Een schadeclaim moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

  • Je naam, adres en handtekening
  • Datum van je schadeclaim
  • Het tijdstip van de schade/overlast
  • De locatie van de schade/overlast
  • De aard van de schade (gewasschade, bodemstructuurschade, aantal hectare)
  • De hoogte van het schadebedrag
  • De oorzaak van de schade/overlast
  • Onderbouwing waarom het waterschap aansprakelijk is
  • Eventuele foto’s of andere stukken waaruit de schade blijkt

De behandeling van je schadeclaim

Na ontvangst van je schadeclaim krijg je een ontvangstbevestiging. Indien nodig vragen wij aanvullende gegevens bij je op. Bij een schadebedrag lager dan € 50.000,- handelen wij de claim zelf af. Bij een hoger schadebedrag doet een aansprakelijkheidsverzekeraar dat. Bij het beoordelen van je claim wegen diverse aspecten mee, zoals neerslag, eerdere klachten, overzicht van uitgevoerd onderhoud, ligging van het perceel, technische gegevens van de watergang, foto’s van de wateroverlast, etc. Vaak bezoeken wij of een schade expert je perceel om de situatie ter plekke te inventariseren.