Opgave grondwateronttrekking


Heb je een vergunning voor het onttrekken van grondwater of een bedrijfswaterplan? Dan moet je vóór 1 februari opgeven hoeveel grondwater je in het voorgaande jaar onttrokken hebt. Dat kan snel en eenvoudig via onderstaand formulier.

Voorwaarden grondwateronttrekking

  • Heb je één vergunning voor meerdere installaties? Dan moet je de grondwateronttrekking van de installaties bij elkaar optellen.
  • Heb je meerdere vergunningen? Dan doe je de opgave voor elke vergunning apart. Let hierbij op het registratienummer.
  • Ook als je een bedrijfswaterplan hebt, moet je aangifte doen.
  • Ook als je geen grondwater onttrokken hebt, doe je aangifte. Vul dan 0 in.
  • Is je naam of adres gewijzigd? Dan kun je dat doorgeven via het opmerkingenveld van onderstaand formulier of via e-mail naar grondwater@aaenmaas.nl.
  • Je kunt de opgave grondwateronttrekking doorgeven vanaf 1 december tot 1 februari.

Opgave grondwateronttrekking

Vul de opgave in

Vragen en antwoorden over grondwateronttrekking