Schadeclaim indienen


Wij doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen en tot een minimum te beperken. Toch kan het gebeuren dat je schade lijdt. Als je schade dreigt te lijden, schade hebt en van mening bent dat deze door ons veroorzaakt wordt, dan kun je contact opnemen of een schadeclaim indienen.

Schade digitaal indienen

Heb je schade en vind je dat dit door handelen van het waterschap komt? Vul dan onderstaand schadeformulier digitaal in. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Als je kiest voor een digitaal formulier dan worden de gegevens uit je DigiD automatisch ingevuld, bijvoorbeeld jouw adres. Ook kun je de status van jouw klacht volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website.
Hier lees je meer over digitaal zaken doen met ons waterschap.

Dien je schade in

Liever per post?

Dat kan ook. Stuur onderstaande punten naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch.

  • Het tijdstip van de schade/overlast
  • De locatie van de schade/overlast
  • De aard van de schade (gewasschade, bodemstructuurschade, aantal hectare)
  • De hoogte van het schadebedrag
  • De oorzaak van de schade/overlast (onderbouwing voor de aansprakelijkheid van het waterschap)
  • Eventuele foto’s of andere stukken waaruit de schade blijkt

De behandeling van schadeclaim

Na ontvangst van je schadeclaim krijg je een ontvangstbevestiging. Indien nodig vragen wij aanvullende gegevens bij je op. Bij een schadebedrag lager dan € 50.000,- handelen wij de claim zelf af. Bij een hoger schadebedrag doet een aansprakelijkheidsverzekeraar dat. Bij het beoordelen van je claim wegen diverse aspecten mee, zoals neerslag, eerdere klachten, overzicht van uitgevoerd onderhoud, ligging van het perceel, technische gegevens van de watergang, foto’s van de wateroverlast, etc. Vaak bezoeken wij of een schade expert je perceel om de situatie ter plekke te inventariseren.