Schadeclaim indienen


Wij doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen en tot een minimum te beperken. Toch kan het gebeuren dat je schade lijdt. Als je schade dreigt te lijden, schade hebt en van mening bent dat deze door ons veroorzaakt wordt, dan kun je contact opnemen of een schadeclaim indienen.

Schade online of telefonisch indienen

Heb je schade en vind je dat dit door handelen van het waterschap komt? Neem dan meteen contact op via telefoonnummer 088 - 17 88 000 of dien schriftelijk met onderstaand formulier een schadeclaim in. Een van onze medewerkers helpt je verder.

Schadeclaim indienen (pdf, 11 kB)

Liever per post?

Dat kan ook. Stuur onderstaande punten naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch.

  • Het tijdstip van de schade/overlast
  • De locatie van de schade/overlast
  • De aard van de schade (gewasschade, bodemstructuurschade, aantal hectare)
  • De hoogte van het schadebedrag
  • De oorzaak van de schade/overlast (onderbouwing voor de aansprakelijkheid van het waterschap)
  • Eventuele foto’s of andere stukken waaruit de schade blijkt

De behandeling van schadeclaim

Na ontvangst van je schadeclaim krijg je een ontvangstbevestiging. Indien nodig vragen wij aanvullende gegevens bij je op. Bij een schadebedrag lager dan € 50.000,- handelen wij de claim zelf af. Bij een hoger schadebedrag doet een aansprakelijkheidsverzekeraar dat. Bij het beoordelen van je claim wegen diverse aspecten mee, zoals neerslag, eerdere klachten, overzicht van uitgevoerd onderhoud, ligging van het perceel, technische gegevens van de watergang, foto’s van de wateroverlast, etc. Vaak bezoeken wij of een schade expert je perceel om de situatie ter plekke te inventariseren.