Wet openbaarheid bestuur (Wob) verzoek indienen

Beschrijving

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt de toegang voor burgers tot informatie bij bestuursorganen geregeld. De overheid verspreidt zelf allerlei informatie over beleid, bijvoorbeeld via brochures of websites. Wie meer informatie wil, kan een Wob-verzoek indienen bij het algemeen bestuur van een waterschap.

Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek indienen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Wel moet een Wob-verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt het in een aantal gevallen niet gehonoreerd.

Aanpak

Een verzoek om informatie kunt u indienen bij het algemeen bestuur van het waterschap. U vermeldt bij het verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het document waarover u informatie wenst te ontvangen. U hoeft daarbij niet uit te leggen wat uw belang is bij de informatie die u wilt opvragen. Wanneer een verzoek te algemeen geformuleerd is, krijgt u een verzoek van het waterschap om je vraag te specificeren.

Het waterschap moet in principe een verzoek inwilligen. Er zijn wel uitzonderingen hierop. Zo moet het waterschap weigeren als bijvoorbeeld privacy in het geding komt of de opsporing van strafbare feiten hierdoor belemmerd wordt.

Voor het kopiëren en versturen van documenten kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

Stuur uw verzoek naar:

info@aaenmaas.nl tav juridische zaken

of 

Waterschap Aa en Maas
tav afdeling Juridische Zaken
Postbus 5049
5201 GA ’s-Hertogenbosch