Watertoets voor ruimtelijke plannen

Beschrijving

De watertoets bewaakt de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij ruimtelijke plannen. De toets is verplicht voor ruimtelijke plannen waarin 'waterbelangen' spelen. In een waterparagraaf wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met water. Hierover brengen wij een ‘wateradvies' uit. De initiatiefnemer van het plan moet hier rekening mee houden. Soms moet het plan worden aangepast.

Hoe eerder u het waterschap betrekt bij de planvorming, hoe efficienter we de waterbelangen met u kunnen afstemmen.

Lees ook de brochure Watertoets in volgelvlucht voor de werkafspraken rondom de watertoets

De watertoets is voor een deel digitaal af te nemen. U kunt voor:

  • Kleine, eenvoudige ruimtelijke plannen: 
    - De gemeente zelf een watertoets laten doen.
    - Direct een geautomatiseerde goedkeuring van de waterparagraaf krijgen.
  • Ingewikkelde ruimtelijke plannen, groot of klein: 
    - Op waterthema’s afgestemde richtlijnen voor een waterparagraaf krijgen. 

Voorwaarden

U bent op de hoogte van het waterbeleid van waterschap, gemeente en provincie.

De digitale watertoets is niet bedoeld voor: 

  • Het aanvragen van vergunningen.
  • Ruimtelijke plannen waar een watercontract op van toepassing is. Die worden afgehandeld zoals bepaald in het contract.

Aanpak

U kunt nu ook zelf een watertoets uitvoeren met behulp van de digitale watertoets.

Start http://www.dewatertoets.nl/. De handleiding opent u door op het ?-symbool rechts bovenin het scherm te klikken. Wateropgave berekenen voor korte of normale procedure De wateropgave neemt u op de waterparagraaf van uw ruimtelijk plan. In de keur 2015 vindt u de rekenregels op om de wateropgave te berekenen. Een standaard waterparagraaf vindt u onderaan deze pagina.

 

Kaartmateriaal toetsen

De kaarttoets vindt onzichtbaar plaats ‘achter de schermen’. Door het aanvinken van een kaart ziet u de overlap tussen het plangebied en een waterthema. Onderstaande kaarten uit het waterbeheerplan 2010-1015 kunt u gebruiken als achtergrondinformatie.

Meer gedetailleerd kaartmateriaal vindt u in de wateratlas van provincie Noord-Brabant:

http://brabant.esrinl.com/wateratlas/.

Uw mening

We horen graag wat u vindt van dit watertoetspakket. Verbetervoorstellen kunt u ons mailen via watertoets@aaenmaas.nl